Bildmontage: Nyhetsbyrån Järva

Antalet platser till sommarkollo har blivit fler för barn och unga i Järva, men inte ansökningarna.
Staden behöver anpassa situationen efter det behov som finns bland familjer i området, säger Mohamed Hagi Farah.

Trots 900 prioriterade kolloplatser för Järvas barn och en informationsturné på olika mötesplatser i området, har Stockholms stad endast fått in drygt 300 ansökningar, ungefär lika många som under tidigare år.

Att få familjer från Järva väljer att skicka i väg sina barn på sommarkollo är ett problem som Hagi Farah menar funnits under flera års tid, och redan 2007 skrev han ett medborgarförslag om hur han såg på saken.

Annons:
Annons:

Då som nu, anser han att traditionsenliga sommarkollon är bra verksamheter, men att de inte fungerar för alla grupper i samhället. Många barnfamiljer känner inte till kollokonceptet, och vågar inte skicka i väg sina barn. Hagi Farah tror att nytänk behövs.

– Utöver det vanliga kollot borde staden även erbjuda ett familjekollo som ger föräldrar möjligheten att följa med sina barn på sommaräventyret. På så vis skulle familjer från olika stadsdelar också kunna träffa varandra, och det skulle nog främja integrationen, säger han. 

Föreslår samarbete mellan stadsdelen och lokala aktörer

Hagi Farah förstår att Stockholms stad inte kan erbjuda gratis kollo för vuxna, men att föräldrar skulle kunna betala en avgift anpassad till familjens ekonomi. Ett annat förslag som han tror skulle fungera, är ett samarbete mellan stadsdelsförvaltningen, Rinkeby Folkets Hus, Folkets Husby och idrottsföreningar i området.  

Men eftersom sommaren snart är här vill han se att staden redan nu anordnar en träff med dessa verksamheter, för att se till så att resterande platser fylls.  

– De 600 platser som finns kvar kan fördelas ut på föreningarna, eftersom de redan byggt upp en relation och ett förtroende till föräldrarna. Totalt tio handledare från de olika verksamheterna skulle kunna anställas av staden och följa med barnen på kollon i sommar, säger han.

Hagi Farah menar alltså att det enda sättet för föräldrarna att skicka iväg sina barn, är ifall vuxna som redan känner dem finns på plats. 

– Målet är att barnen ska få uppleva ett härligt äventyr i sommar och skaffa både vänner och minnen för livet, det är just därför som staden utökat antalet platser i Järva. Då behöver man också försöka hitta lösningar som passar barnfamiljer i området, annars får satsningen ingen effekt.

Suleiman Ibrahim

Print Friendly, PDF & Email