Plaskdammen i Nydalsparken hade inget vatten hela förra sommaren, den hetaste sommaren i mannaminne. Ett helt år har gått, men ingenting har hänt. Plaskdammen är utan vatten även i sommar.

Det var Nyhetsbyråns Panayotis Hatzipavlis som förra året undrade varför plaskdammen inte fungerade i sommarhettan. Han fick besked att det var tekniska problem med pumpen. När inget hade hänt under tio månader skickade han in en fråga till förvaltningen i Spånga-Tensta och fick beskedet att plaskdammen inte kommer att fungera i år heller. 

 – Förra sommaren uppdagades att pumpstationen i Nydalsparken var undermålig ur arbetsmiljösynpunkt. Därför kunde vi inte få service utförd på plaskdammen och att den därför behövde torrläggas, säger Jonas Eliasson, avdelningschef för kansli och kommunikation i Spånga-Tensta.

 – Vi konstaterade att vi behöver bygga om plaskdammen och bygga ett nytt pumphus och det är en komplicerad historia, bland annat därför att pumphuset – eller delar av det – ligger under själva plaskdammen.

Men varför har inget gjorts under ett helt år?

  – Det har varit en hyfsat snabb process ändå. Arbetet är ihopkopplat med en upprustning av hela parken. Förhoppningen är att parken ska vara klar till sommaren 2020, säger Jonas Eliassson.

Upprustningen bekostas av stadsdelen, men det är Trafikkontoret som leder själva arbetet.

Kerstin Gustafsson Figueroa
Insändarskribenten Panayotis Hatzipavlis undrar varför inte politikerna reagerar.
Print Friendly, PDF & Email