Förorten mot vålds överklagan mot beslutet att Rinkeby-Kista tecknar ett IOP- avtal med Fryshuset avslås av formella skäl.

Idag meddelar Förorten mot våld på sin Instagram att deras överklagan har fått avslag från domstolen. Förvaltningsrätten i Stockholm har under processen begärt in kompletteringar, som skulle visa att föreningarna är verksamma i Stockholm stad. Det är ett krav som vanligtvis ställs om man överklagar ett kommunalt beslut. Motiveringen till avslaget är att föreningarna hade missat tidsfristen för att kompletteringen anses som en ny överklagan. Tills nu har överklagan lett till att kommunstyrelsen har fryst de medel som skulle tilldelas Fryshuset.

Den överklagan som gäller samma ärende i Spånga-Tensta behandlas fortfarande av förvaltningsrätten i Stockholm.

Annons:
Zamzam Bouraleh

Fakta:
Den 30 september beslutade Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd att teckna ett treårigt IOP-avtal med en förväntad kostnad på runt 20 miljoner kronor med stiftelsen Fryshuset. Föreningen Förorten mot våld och Megafonen lämnade tillsammans in en gemensam överklagan till förvaltningsrätten mot beslutet. Anledning var att andra aktörer inte haft någon möjlighet att lämna in en ansökan om att teckna IOP-avtal, vilket bryter mot reglerna för upphandling.

Print Friendly, PDF & Email