Från och med idag den 12 november tillåts inga besök på äldreboendena i Stockholms stad. Besöksförbudet gäller månaden ut.

Sedan den 1 oktober har det varit tillåtet för äldre på landets vård- och omsorgsboenden att ta emot besök av sina släktingar, men nu stoppas besöken i Stockholm igen. Det meddelade Stockholms stads krisledningsnämnd på onsdagen.

Mellan den 12 och 30 november återinförs besöksförbudet som en åtgärd för att skydda de äldre och bromsa smittspridningen av covid-19. Undantag kan dock göras vid särskilda skäl. Efter den 30 november kommer beslutet omprövas utifrån hur situationen är då.

Annons:
Print Friendly, PDF & Email