Ny vuxenutbildning har förhandlats fram för perioden 2024-2030. Det rödgröna styret har beslutat att större del av vuxenutbildningen ska ske i egen regi. Beslutet innebär att antalet leverantörer sjunker betydligt.

Förutom att mer utbildning nu sker i stadens regi, görs flera andra förändringar. Bland annat kommer tiden med klassrumsundervisning att öka, och det individuella stödet till elever att stärkas. 
För att motverka fusk och andra oegentligheter, kommer tillsynen och uppföljningen av aktörerna som upphandlats också att förstärkas. 

Eftersom arbetsgivare i Stockholm i hög grad efterfrågar yrkesutbildad arbetskraft, ställs nya krav på vuxenutbildningen. Det är viktigt att de som utbildas verkligen har en chans att komma ut i arbetslivet med adekvata kunskaper.

Annons:
Annons:

I den föregående upphandlingen fanns avtal mellan staden och privata aktörer i 38 avtal med 15 leverantörer. Nu sänks andelen till 10 avtal med 6 leverantörer. 

Stockholms stad kommer själv att driva all SFI-undervisning samt stora delar av vård- och omsorgsutbildningarna.

Källa: Socialdemokraterna i Stockholm stadshus

Print Friendly, PDF & Email