Från och med den 1 januari är det obligatoriskt för hushåll att sortera matavfall, enligt en ny lag. Trots detta är det långt ifrån alla hyresgäster i Järva som har möjlighet att sortera rätt. Detta på grund av att fastighetsbolagen ligger efter med sina installationer. 

Enligt den nya lagen är det fastighetsägarnas ansvar att se till att hyresgästerna kan sortera sitt matavfall. När förutsättningarna finns på plats, lämnas sedan ansvaret över till individen. Men hittills är det forfarande många fastighetsägare som inte har anmälts sig till Stockholm Vatten och Avfall för installation av sortering. 

Annons:

Vi har gått ut med informationsbrev till hela Stockholm

– Vi har gått ut med informationsbrev till hela Stockholm om att denna lag började gälla från och med 1 januari. Trots detta är det många fastighetsägare som antingen inte har anmälts sig eller ligger efter med installationerna, säger Alexandra Fleetwood, pressansvarig på Stockholm Vatten och Avfall. 

Det är Stockholm Vatten och Avfall som ansvarar för all kommunikation och logistik gällande sorteringen, sedan är det miljöförvaltningen som ska se till att lagen efterlevs. Om inte fastighetsägarna följer den nya lagen kan det resultera i böter. Och varför många fastighetsägare inte har gjort det möjligt för hyresgästerna att sortera sitt matavfall, tycker Alexandra Fleetwood är svårbegripligt.

– De ska känna till det här, vi har gått ut med massor av information om detta till dem, och det är ju trots allt ett politiskt beslut som ligger bakom, säger hon.

Einar Mattsson AB ligger långt efter med installationen

Einar Mattsson AB, som äger många bostäder runt om i Järva, ligger långt efter med installationen av deras sortering, trots att de började jobba med det här redan 2021, enligt deras fastighetschef Martin Fors.

– Vi kommer vara färdiga med ungefär hälften av våra fastigheter under första kvartalet i år. Just nu är det logistiken som är vår största utmaning, säger Martin Fors, fastighetschef för Einar Mattsson AB. 

Brun papperspåse, till matavfall.

I ett mail till Nyhetsbyrån Järva skriver kommunikatören för Svenska Bostäder att 73,4 procent av deras bostäder i Järva har ett fungerande system för sortering av matavfall, men att de har stora utmaningar i området. Många av deras fastigheter har sopsug, något som gör att det inte går att sortera. Utöver det är bostadsområdena utformade för så lite biltrafik som möjligt, vilket gör sophämtningen svår, enligt Svenska Bostäder. De skriver också att det är ont om mark att ställa avfallskärlen på. 

Även om fastighetsbolag har anmält sig i tid till Stockholm Vatten och Avfall är det inte säkert att de har fått tillgång till påsar och kärl, detta på grund av att det är långa köer för utkörning och kan dröja upp till sju veckor att få materialet levererat. 

Hyresgäster som inte har möjlighet att sortera sitt matavfall riskerar inga böter, enligt miljöförvaltningen. Det är fastighetsägarnas ansvar. 

Tim Nutley


Fakta
Cirka 40 procent av det som hamnar i hushållssoporna är matavfall (så som matrester och potatisskal), vilket kan behandlas och omvandlas till biogas och biogödsel. Användning av biogas istället för bensin och diesel minskar utsläpp av skadliga partiklar i luften. Som exempel kan fem kilo matavfall driva en personbil nästan en mil. Biobränsle istället för konstgödsel kan användas som hållbar växtnäring.
Källa: Stockholm Vatten och Avfall

Print Friendly, PDF & Email