Raoul Wallenberg Academy och Fryshuset arrangerar i samarbete en utbildning i ledarskap inom föreningslivet. Utbildningen görs inom projektet Non-Silence Generation som har syftet att ge ungdomar möjlighet att engagera sig i föreningar och få kunskaper i hur de kan förbättra samhället.

Henrik Almén, projektledare på Non-Silence Generation, säger att Raoul Wallenberg Academy drivs av en vilja att ge fler chansen att bli goda ledare så att fler kan agera som Raoul Wallenberg gjorde när han räddade livet på judar under förintelsen.

– Vi hoppas att utbildningen ska ge ungdomar chans att utvecklas och gå från att delta i föreningar till att skapa aktiviteter och förändra samhället. Ledarskap är bland det viktigaste för att samhället ska förändras till det bättre. Genom ledarskap kan grupper ta sig till högre mål och skapa större skillnad. Bra ledare kan ge fler en chans till utbildning, ge marginaliserade en röst och rädda liv, säger Henrik Almén.

Annons:

Vi är särskilt angelägna om att vi får ledare med olika bakgrund.

Utbildningen vänder sig till personer som bor i Storstockholm och är engagerade i en förening, oavsett om det exempelvis är en idrotts-, scout-, eller politisk förening. Det enda förkunskapskravet är att man är medlem och deltar i aktiviteter i föreningen.

– Vi är särskilt angelägna om att vi får ledare med olika bakgrund. Om inte förorten, idrotten, politiken och ungdomar från andra håll möts så blir diskussionerna grundare och vi får ledare som förstår samhället sämre, säger Henrik Almén.

Ledarskapsutbildningen är kostnadsfri och ska ge deltagarna konkreta verktyg för att skapa förändring och lära dem att leda sig själva och andra. Den består av fyra heldagar under en sammanhängande period den 13-16 maj.

Ansökningsperioden är öppen till och med den 19 mars på Non-Silence Generation hemsida.

Eleni Terzitane
Print Friendly, PDF & Email