Övervakningskamera i Rinkeby

Tidigare har polisen behövt ansöka hos Datainspektionen för att sätta upp övervakningskameror, men det behövs inte längre. Sedan årsskiftet är det fritt fram för Polismyndigheten, Kustbevakningen, Säpo och Tullverket att kamerabevaka utan tillstånd.

Sedan 1 januari får polisen sätta upp nya övervakningskameror var de vill.
Förslaget beslutades i riksdagen den 13 november och vid årsskiftet trädde lagändringen i kraft. Den avskaffade tillståndsplikten för kamerabevakning (som kameraövervakning numera kallas) gäller Kustbevakningen, Polisen, Säkerhetspolisen och Tullverket.

Mer än 70 fasta kameror

Annons:

I Järva har Rinkeby, Tensta och Husby sedan tidigare permanent kameraövervakning i centrumen. I Hjulsta har polisen sedan i höstas fått sätta upp tillfälliga kameror utan tillstånd, men nu kan alltså sådant göras permanent var polisen vill. I hela Stockholmsregionen fanns i januari 2019 ett 70-tal fasta kameror, men fler tillkom under året.

Lagtexten säger att övervakningen bara ska få göras om intresset att bevaka väger tyngre än den enskildes intresse av att inte bli bevakad. Men nu får alltså polisen och de andra myndigheterna själva göra den bedömningen. Tidigare behövdes ett godkännande från Datainspektionen, som granskade om övervakningen verkligen var befogad.

Järva ska snabbt kunna få nya övervakningskameror

Som motivering för lagändringen anges att polisen snabbt ska kunna sätta upp nya kameror i socialt utsatta bostadsområden som de i Järva. Det framkommer i förslaget från Justitieutskottet som lades fram av ledamöter från Moderaterna, Centerpartiet, Liberalerna och Kristdemokraterna. Tidigare tog det lång tid att få tillstånd, även om polisen sedan 2018 haft möjlighet att kameraövervaka fritt i väntan på godkännande.
– Det ska gå fort och det ska vara enkelt för polisen att få kameror på plats, sade inrikesminister Mikael Damberg när förslaget lades fram av regeringen i maj.

Vänsterpartiet var det enda partiet som röstade mot lagändringen. De ansåg att den krångliga administrationen inte är ett tillräckligt tungt skäl i förhållande till den enskildes rättssäkerhet. De föreslog därför att Datainspektionen skulle kunna förenkla ansökan, men Vänsterpartiets motion avslogs. Enligt polisen själva har de en lista på över 500 platser i Stockholmsregionen där de vill sätta upp nya kameror. Och nu är det alltså fritt fram.

Anna Nygård
Print Friendly, PDF & Email