Mötesklubba

Pandemin gjorde det omöjligt för allmänheten att närvara vid stadsdelsnämndernas möten i Rinkeby-Kista och Spånga-Tensta. Ännu har inga digitala lösningar tagits fram.
 – Det känns inte som om viljan finns, säger Veronica Stiernborg, ersättare för V i Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd.

Redan vid mötet i den 26 mars diskuterades möjligheten att sända sammanträdena på nätet i Rinkeby-Kista. Veronica Stiernborg föreslog att en digital lösning skulle tas fram, till exempel i samarbete med de ungdomar som arbetar med media i Folkets Husby.

– Stockholms stad har livesändningar och många kommuner runt i landet har det sedan länge. Om Stockholm stad klarar det, varför kan inte vi, undrar Veronica Stiernstedt.

Annons:

Hon konstaterar att inte heller alla folkvalda politiker kan närvara vid mötena på grund av pandemin.

– Bara hälften får närvara. Det är ett stort problem för både politiker och allmänhet.

Även stadsdelsdirektör Susanne Leinsköld sade efter mötet i mars att man skulle försöka hitta tekniska lösningar ”för att vara så transparenta som möjligt”. Men inget har hänt sedan dess och båda stadsdelarnas sammanträden sker bakom stängda dörrar torsdagen den 28 maj.

IOP med Fryshuset sägs upp

I Rinkeby-Kista föreslår förvaltningen att stadsdelsnämnden säger upp
överenskommelsen om IOP med Fryshuset den 31
december 2020 och att förvaltningen får i uppdrag att under hösten
utreda möjligheterna till en fortsatt samverkan med Fryshuset.

Läs här övriga frågor som ska diskuteras i Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd.

Första beslutet om Tensta biblioteks flytt tas

I Spånga-Tensta fattas det första inriktningsbeslutet om att flytta Tensta bibliotek till Tensta centrum. Det är meningen att Medborgarkontoret och biblioteket ska samsas i Livstyckets gamla lokaler.

Läs här övriga frågor i Spånga.Tensta stadsdelsnämnd.

Kerstin Gustafsson Figueroa
Print Friendly, PDF & Email