I stadshuset sitter de som beslutar om budgeten i Stockholm.

Arbetet med kultur och demokrati i stadsdelarna är det som den blågröna majoriteten skär ned mest på i den nya budgeten. Kulturbudgeten minskas med 17 miljoner kronor och demokratisatsningen med 60 miljoner. Stadsdelar som Rinkeby-Kista och Spånga-Tensta är de stora förlorarna här.

Den nya politiska ledningen i Stockholms stad har lagt fram sin första budget för år 2019, ”Möjlighetens stad”. Den politiska huvudinriktning för mandatperioden har tre rubriker; ”en modern storstad med möjligheter och valfrihet för alla”, ”en hållbart växande och dynamisk storstad med hög tillväxt” och ”en ekonomiskt hållbar och innovativ storstad för framtiden”. Detta kan jämföras de inriktningsmål som rödgrönrosa majoriteten hade under 2018: ”ett Stockholm som håller samman”, ”ett klimatsmart Stockholm”, ”ett ekonomiskt hållbart Stockholm” och ”ett demokratiskt hållbart Stockholm”.

Nytt i budgeten

Majoriteten lovar att antalet unga som varken arbetar eller studerar ska minskas till hälften fram till 2025. I år satsas 4,5 miljoner på dem.

De satsar på fler kommunala ordningsvakter med utökade befogenheter, fler övervakningskameror och satsningar på en bättre stadsmiljö ska öka tryggheten. Det kostar 70 miljoner.

Stockholm inrättar också ett integrationsutskott, ett trygghetsutskott och ett råd för Agenda 2030. Det nya styret vill också öka andelen arbetsplatser och servicefunktioner i stadsdelar som domineras av bostäder.

Skatten sänks med 16 öre.

Kommunala verksamheter säljs

Den blågröna majoriteten ”ökar valfriheten i kommunala verksamheter och ger uppdrag åt kommunala nämnder och bolag att öka andel upphandlade verksamheter i konkurrens”. Med andra ord – kommunala verksamheter kommer säljas ut och privatiseras.

Hyresrätter säljs ut

Stadens kommunala bostadsbolag ges i uppdrag att ”bidra till en aktiv fastighetsförvaltning inom stadens fastighetsbolag”. Det betyder att försäljning av allmännyttan är att vänta.

Majoriteten säger också att staden ska motverka tomma lokaler i ytterstaden för minskade hyreskostnader och ökad trygghet. Stockholm Stadshus AB ska tillsammans med kommunstyrelsen leda arbetet med att flytta ut stadens förvaltningar och bolag, från innerstad till ytterstad. Det här är ett gammalt förslag från alliansen, och ett förslag som välkomnas av många i Järva.

Kerstin Gustafsson Figueroa
Print Friendly, PDF & Email