Besiktningen som gjordes av ungdomshuset Reactor visar att bara en del av bristerna måste åtgärdas omgående. Dessutom är det Fastighetskontoret som står för den största delen av kostnaderna för en renovering, bara en mindre del belastar stadsdelen.

Fönstren måste bytas, toaletter och omklädningsrum renoveras. Alla ytskikt måste fräschas upp, taket bytas och nytt golv behövs i källare och bottenplan. All ventilation måste bytas och all el likaså.

Sammanlagt 18 anmärkningar, varav fem 1:or (göras omgående), tio 2:or (inom 1-3 år), två 3:or (inom 4-6 år) och en 4:a ((inom 7-10 år). En renovering beräknas kosta 4 920 000 kronor. Det konstaterade besiktningsmannen i protokollet som upprättades den 9 november, samma dag som besiktningen gjordes.
Beslutet att flytta verksamheten från ungdomshuset upp till lokalerna i centrum fattades redan i september.

Annons:

Hyreskontraktet för Reactor delas med Vuxenskolan och Idrottsförvaltningen. Vid en eventuell renovering ska hyresgästerna tillsammans stå för kostnaderna inomhus. Den största delen av kostnaderna ansvarar dock Fastighetskontoret för; det gäller renovering av tak, ventilation och isolering.

På Fastighetskontoret påstår man att lokalen ”inte är lämplig för permanent verksamhet”. Men Reactor har fungerat i huset i tolv år.

Kerstin Gustafsson Figueroa
Print Friendly, PDF & Email
Annons: