Coronapandemin är mitt inne i sin andra våg och smittan ökar i hela Stockholmsområdet. Rinkeby-Kista som hade flest smittade jämfört med resten av staden i våras ligger nu längst ner i statistiken. Samtidigt har det aldrig varit fler bekräftade fall i Järva än nu.

Järvaområdet har fortfarande relativt få bekräftade fall av covid 19 jämfört med övriga Stockholm. Stadsdelen Rinkeby-Kista har under hela hösten legat längst ner i statistiken även om den generella ökning som skett i och med pandemins andra våg märks även här.

Vecka 48 rapporterades det hittills högsta antalet smittade i Järva med 185 personer (det är 35 smittade per 10 000 invånare) i Rinkeby-Kista och 155 fall (38 per 10 000) i Spånga-Tensta. I våras rapporterades flest fall under vecka 14 då 83 personer bekräftades smittade i Rinkeby-Kista och 56 i Spånga-Tensta. Att det är så många fler fall nu beror på att det tog tid innan testningen kom igång i våras.

Annons:

Just nu finns störst andel smittade i Stockholms södra förorter

Just nu finns störst andel smittade i Stockholms södra förorter. Farsta hade 297 fall (50 per 10 000) vecka 49, följt av stadsdelarna Skärholmen med 178 fall (47 per 10 000) och Enskede-Årsta-Vantör där 466 (45 per 10 000) bekräftats smittade.

I Järvaområdet rapporterades något lägre antal smittade vecka 49 än veckan innan. Men det är för tidigt att dra några slutsatser kring huruvida det är en nedåtgående trend eller bara en tillfällig avvikelse. Ny statistik för vecka 50 presenteras imorgon torsdag på Folkhälsomyndighetens hemsida.

Anna Nygård
Foto: Prasesh Shiwakoti / Unsplash
Print Friendly, PDF & Email
Annons: