Till vänster: Maktsalongens generalsekreterare Angela Larsson. Till häger: Sex tjejer vid en skejtramp.

Jämställdhetsorganisationen Maktsalongen lanserade nyligen den digitala plattformen ALLT ÄR DITT, som ska inspirera och ge unga tjejer verktyg till att starta egna intiativ och utvecklas i deras ledarskap.
Många tänker per automatik att en chef eller ledare ska vara en äldre vit man och det är en väldigt snäv bild av en ledare, säger Angela Refuerzo Larsson, generalsekreterare på Maktsalongen.

Angela Refuerzo Larsson är 25 år gammal och generalsekreterare på jämställdhetsorganisationen Maktsalongen. På Maktsalongen arbetar hon med att fler unga kvinnor ska kunna se sig själva som ledare. Själv sträcker sig hennes ledarerfarenhet långt, trots hennes låga ålder. Men hon har inte alltid definierat sig själv som ledare.

– Som ung tjej kunde jag inte se mig själv som ledare, trots att jag hade ledarroller. Enligt min mening såg en ledare ut lite som vår statsminister.

– Idag definierar jag mig som ledare inom civilsamhället och vill skulptera om bilden vi har av en ledare. Du behöver inte ha titeln chef för att vara en ledare. Ledarskap är inte förknippat med en position, säger hon.

Annons:

Jag tror att det hjälper mycket att kunna se en ledare som man kan känna igen sig i

Hennes vägar korsades med Maktsalongens när hon 2019 blev adept i deras mentorskapsprogram. Hon fick då en mentor som var 10 år äldre och som arbetade som politiker.

– Jag hade inga förväntningar när jag gick in programmet. Men det kom att bli en bidragande faktor till att jag kunde börja se mig själv som en ledare. Genom att kunna spegla mig i hennes ledarskap kunde jag se att vi hade liknande uppdrag.

– Jag tror att det hjälper mycket att kunna se en ledare som man kan känna igen sig i. En mentor som ger en stöd och bekräftar ens ledarskap. Att få lära sig att du är en ledare även fast du inte gör rätt alla gånger. En ledare är trots allt inte något man bara är och så är man färdig, utan det är en ständig process, säger Angela Refuerzo Larsson.

Det låter klyschigt, men unga tjejer kan och kommer att förändra världen

Ett år senare efter mentorskapsprogrammet blev hon generalsekreterare på Maktsalongen, vars vision är ett samhälle där makt och inflytande fördelas rättvist. Organisationen syftar till att utmana normer som de menar sätter väldigt snäva ramar på hur makt ser ut, vem som är en ledare och hur man är en ledare.

– Oftast är ledarskap förknippat med vissa ställningar i samhället. Många tänker per automatik att en chef eller ledare ska vara en äldre vit man och det är en väldigt snäv bild av en ledare, säger Angela Refuerzo Larsson.

För att uppnå sin vision arbetar Maktsalongen på tre olika nivåer. På individnivå genom exempelvis mentorskapsprogrammet och olika utbildningar. På organisationsnivå genom olika metodkit för hur man exempelvis kan göra sina möten mer jämställda. Och på en strukturell nivå genom påverkansarbete gentemot politiker, makthavare och på samhällsdiskursen. 

Nyligen lanserade Maktsalongen den digitala plattformen ALLT ÄR DITT som på en individnivå ämnar till att rusta unga tjejer med de verktyg de behöver för att kunna uppnå det de önskar och ta makt över sig själva och samhället.

– Vi vet att unga tjejer i åldrarna 16-19 har många bra idéer och ett stort engagemang. De kan utföra stordåd. Det låter klyschigt, men unga tjejer kan och kommer att förändra världen.

– Därför är tanken med ALLT ÄR DITT dels att lyfta unga tjejer som startat egna initiativ och visa på att det går, och på så sätt inspirera genom att lyfta förebilder. Men också dels att skapa konkreta verktyg. Vi vill att unga tjejer ska kunna kanalisera sin energi genom ALLT ÄR DITT för att skapa något större, säger Angela Refuerzo Larsson.

Tanken är att det ska ske genom de olika guiderna som finns på hemsidan. Guiderna visar alltifrån hur man startar en podcast, till hur man startar ett företag eller en demonstration. 

– Vi valde att ha med demonstration bland guiderna för vi ser att målgruppen är väldigt samhällsengagerade kring frågor som exempelvis klimat eller antirasism, säger hon.

Vi tror på dessa unga tjejers förmågor och vi ser grymma initiativ starta i exempelvis Järva

Maktsalongen kommer också att lansera en gratis digital kurs under ALLT ÄR DITT, där man kommer att gå in i detalj kring hur unga tjejer kan jobba vidare med sina idéer. Tanken är att det ska vara som en förlängning av guiderna, och Angela Refuerzo Larsson säger att de är extra angelägna att nå ut till unga tjejer i Järva.

– Det finns ju unga tjejer överallt, men Maktsalongen tror på att nå ut mer till unga tjejer i exempelvis glesbygden och områden med socioekonomiska utmaningar.

– Vi tror på dessa unga tjejers förmågor och vi ser grymma initiativ starta i exempelvis Järva. Vi vet att engagemanget finns där, vi vet att passionen finns där, så då vill vi att fler ska hitta till ALLT ÄR DITT för att få verktyg att förverkliga sina idéer.

Eleni Terzitane
Foto: Emelie Ingverud / Isak Berglund Mattsson-Mårn
Print Friendly, PDF & Email