Fokus Järva är stadens satsning för att utveckla stadsdelen Järva. Stadens samtliga nämnder och bolag är en del av satsningen, som ska öka jämlikheten i Stockholm. Nyhetsbyrån Järva gick ut på torgen och frågade Järvaborna, om de hade hört talas om Fokus Järva.


Beatrice Anima, Kista:
– Nej, jag känner inte till projektet.

Fokus Järva är en långsiktig satsning på Järvaområdet. Vad tycker du att det behövs satsas mer på?

– Oj.. fritid för ungdomar. Det behövs fritids, till småbarn också. Även när föräldrarna är lediga. För att det behövs någon som umgås med barnen, de är ensamma hemma annars.

Annons:

Inga Harnesk, Kista:
– Fokus Järva? Som ett begrepp, eller vad är det? Fokus Järva det har ju jag haft ända sedan 1974 och det finns i mitt liv, liksom. Vad hade du tänkt att jag skulle svara?

Fokus Järva är en politisk satsning, som S, och även V och MP, driver och innebär att det ska satsas mer på Järva än andra delar av staden.

– Vi har alltid haft olika satsningar i Järva, så de har ingen vidare klang. Satsningar är viktiga, men det beror på vem, eller vilka, det är som sköter dem. Det måste ske på marknivå, nära Järvaborna.

– Politikerna borde lyssna på de satsningar som redan finns. De borde gå till Folkets Husby och se vad de gör och satsa på dem. Folkets Husby brukar jag säga är ett universitet – därför är Järva är i goda händer. De gör så mycket nytta.

Jill Lundgren, Kista: 
– Ja, jag har hört talas om projektet ”Fokus Järva”, men jag vet inte i vilket sammanhang. 

Fokus Järva är en långsiktig satsning på Järvaområdet. Vad tycker du att det behövs satsas mer på?

– Barn och ungdomar, fritidsaktiviteter, där borde de satsa eftersom det finns för lite att göra.  Många ställen har stängts och dessutom skärs det ned i många fritidsaktiviteter. Jag tror att det är bra om de satsar redan i förskolan. De kan inte vänta tills barnen är 15 år gamla.

Sagar Bhardwaj, Sollentuna:

– Jag bor i Sollentuna nu, men jag har bott länge i Kista och Husby. Nej, jag har aldrig hört talas om Fokus Järva.

Lucia Suau, Tensta:
– Fokus Järva? Oj, vad är det för något?

Har du hört talas om det tidigare?
– Nej, absolut inte

Fokus Järva är en satsning på Järva för att komma till rätta med de problem som finns här.
– Jaha, okej. Jag tycker det är viktigt att de satsar framförallt på ungdomar och ja, de måste förbereda dem inför livet, för ju tidigare de vidtar åtgärder desto fler kommer att lyckas med det de vill. Något som tar hand om ungdomar för att jag tycker att det är för många ungdomar bara går runt. Det är som att de inte har några aktiviteter.

Sakeria Ahmed, Tensta:
– Nej, jag känner inte till fokus Järva. Ingen aning faktiskt, men jag har bara bott i Stockholm i ett år.

Det är en satsning där staden lägger mer fokus på Järvaområdet. Tycker du att det behövs fler satsningar här?
– Ja, det behövs satsningar på unga och äldre, på olika åldersgrupper. Kanske främst för ungdomar, som fritidsgårdar och inomhusaktiviteter. Nu på vintern behöver man till exempel kunna göra saker inomhus.

Redaktionen

Läs mer om Fokus Järva här.

Print Friendly, PDF & Email