Motorvägen E18 och lokalgatan Hjulstavägen är en stark barriär med få passager. Tyvärr är miljön under vägbroarna så misskött att den också utgör en barriär. Fältet som möter besökaren är igenväxt med ogräs och buskar. Vägarna är grusiga och gropiga.

Så ska det naturligtvis inte vara.

När Igelbäckens kulturreservat inrättades under socialdemokratiskt styre 2006 var syftet att bevara ett för Stockholm unikt kulturlandskap, stärka den gröna kilen för växter och djur, samt säkra ett stort och viktigt grönområde för järvaborna och utveckla det till ett aktivitetsfält. Det är snart 20 år sedan. Hur har då kulturreservatet utvecklats?

Annons:

Det kostar redan tillräckligt mycket att komma in på badet

Sedan reservatsbeslutet har S haft makten en mandatperiod, nämligen 2014-2018, och då togs första spadtaget för Järvabadet. Mycket mer har inte hänt för att utveckla ett aktivitetsfält. Det blågröna styret i stadshuset 2018-2022 fick inviga badet men lyckades varken få till en parkering eller en välkomnande väg.

Nu har väljarna åter röstat fram en socialdemokratiskt ledd majoritet i Stockholm, och vi kommer att ha fokus på Järva. Grönområdets tillgänglighet måste förbättras. Den som kommer med bil till badet, discgolfparken eller den blivande begravningsplatsen ska lätt hitta en fin parkering, och vi i Tensta-Hjulsta s-förening anser att den ska vara gratis. Det kostar redan tillräckligt mycket för barnfamiljer att komma in på badet.

Vägarnas standard är mycket sämre på södra sidan av fältet än på den norra. I 15 år har gående och cyklister tvingats samsas med tung byggtrafik. Vägarna är gropiga, grusiga och dammiga på sommaren, leriga på hösten och halkiga på vintern. Att ”bevara kulturlandskapet” ska enligt vår mening inte tolkas som att ”låta bli att sköta vägarna”.

Järva har inte varit tillräckligt prioriterat

Det är stora hål på vägen till Eggeby gård, på vägen till kolonilotterna i Tensta och på infarten till discgolfparken. När boende felanmält via appen ”Tyck till” har de fått svaret att vägarna ”inte är prioriterade”.

Nej, Järva har inte varit tillräckligt prioriterat, och just därför måste vi ändra på det.

Vårt mål är en välskött grön parkmiljö i Järvas bostadsområden och ett inbjudande och aktiverat kulturreservat däremellan. Bort med barriärerna. Järvafältet ska välkomna och förena människorna i stadsdelsområdet.

Björn Erdal, ordförande i Tensta-Hjulsta s-förening
Gunilla Moshi, vice ordförande i Tensta-Hjulsta s-förening

Print Friendly, PDF & Email