Järvabadet

Den 17 maj öppnar Stockholms fem uppvärmda utomhusbassänger för allmänheten, bland dessa ingår Järvabadet. Dessutom tillåts all organiserad idrottsverksamhet i stadens anläggningar.

Från och med måndag tillåts också all organiserad idrottsverksamhet, både inom- och utomhus, för vuxna födda 2001 och tidigare. För barn och unga födda 2002 eller senare är den verksamheten redan igång.

– I praktiken innebär detta att all organiserad idrott är välkommen att bedrivas i stadens anläggningar från och med den 17 maj, säger Karin Ernlund.

Annons:
Annons:

Järvabadet Eriksdalsbadet, Kampementsbadet, Vanadisbadet, och Nälstabadet öppnar också på måndag med antalet besökare ser olika ut beroende på hur stor yta besökare kan vistas på runt bassängerna. Även tillgången till duschar och ombytesmöjligheter varierar mellan baden beroende på pandemilagens begränsningsförordning.

De lokala lättnaderna innebär också att simhallarna kan öppnas upp för allmänheten. Detta kommer dock, på grund av begränsningsförordningen, att ske successivt och i begränsad omfattning.

Källa: Centerpartiet

Print Friendly, PDF & Email