Imorgon, torsdag den 9/4 kommer #Förortenresersigmotcorona bjuda in till samtal där vi Järvabor får ordet om våra tankar i krisen. Det blir samtal med boende, journalister, politiker, intressegrupper med flera.

Programmet kommer att ledas av Alexandra Pascalidou, Melody Farshin och Dona Hariri. Det kommer att vara möjligt att delta i samtalen. Initiativet är ett samarbete mellan A Million Minds, Kista Bibliotek, PACS, Blodcancerförbundet, patientföreningen Kronisk Blodsjukdom KBS och frivilliga. Alla samtal kommer att sändas på Facebook.

Alla samtal kommer att sändas på Facebook

Annons:
Annons:

I en avsaknad av tillräckligt snabb handlingskraft bland våra beslutsfattare, fortsätter vi boende att agera proaktivt. Att aktivt vänta och betrakta händelseförloppet är inte ett alternativ. Hur många som nu drabbats av Covid-19 i Sverige överlag, men framförallt i våra förorter har varit omgärdat av mörker då sådan information i större omfattning inte har släppts tidigare. Nu vet vi att Rinkeby-Kista är den stadsdel som har flest covid-19-smittade i relation till befolkningen. Där har 47 fall per 10 000 personer rapporterats smittade, enligt nya siffror från Region Stockholm.

Hittills har en otydlig kommunikation och brist på transparens bidragit till att det har varit svårt att uppfatta vidden av problemet och vilka åtgärder som har varit lämpliga att ta. I synnerhet vad varje person kan göra ensam eller tillsammans utöver Folkmyndighetens råd om social distansering och vikten av att tvätta händer.

Syftet är också att stärka gemenskap, framtidstro och hopp

Lägger vi våra liv i de folkvaldas händer, vet vi redan nu att det är en risk för att utfallet blir en process som diskuteras närmare när Coronautbrottet är över och inte under den pågående krisen. Vi har inte råd att vänta på en sådan eventualitet. Inte vad gäller mänskligt lidande och ej heller vad gäller ekonomiska förluster. Många är initiativen nu i kris med hjälpande Järvabor som hjälper till med allt från att handla mat åt riskgrupper, till att sprida information samt kunskap och väcka opinion. Vi vill bidra med ytterligare en plattform för att minska effekterna av Coronaspridningen, genom samtal som leder till kunskapsöverföring och lösningar. Syftet är också att stärka gemenskap, framtidstro och hopp.

Madeleine Opira
Initiativet #Förortenresersigmotcorona 
Print Friendly, PDF & Email