Alejandra Carrasco porträtt
Det finns många anledningar till att delta i arbetet för lika villkor, oavsett livsvillkor, bakgrund eller position i samhället. Och det finns olika historiska bakgrund till varför den 8 mars blev den internationella kvinnodagen.
 
Vi kan uppmärksamma dagen därför att den är en del av den internationella arbetarrörelsens historia, en del av socialismens historia, en del av liberalismens historia eller därför att det råder konsensus i FN om att vi idag ska uppmärksamma kvinnors livsvillkor särskilt.
 
Idag är det många som ”gratulerar” sina vänner som de uppfattar är kvinnor
 
Idag är det många som ”gratulerar” sina vänner som de uppfattar är kvinnor eller för den delen varandra, om de uppfattar sig som kvinnor, eftersom det idag är det den internationella kvinnodagen och då ska kvinnor firas, kanske med en blomma eller en liten present.
 
Men det är skillnad på att uppmärksamma en kvinna en dag som denna och att arbeta för att ändra sakernas tillstånd. Kvinnor ska fritt kunna röra sig i offentliga rum utan rädsla för våld från män, oavsett klädsel, tidpunkt på dygnet eller aktivitet. Kvinnor ska känna sig trygga i privata eller intima rum. Kvinnor har rätt till sin kropp och att välja klädsel fritt. Ett nej ska vara ett nej. Kvinnor ska ha lika lön för lika arbete och lika rättigheter i livet och arbetslivet.
 
Listan på kränkningar av kvinnors mänskliga rättigheter är lång
 
Listan på kränkningar av kvinnors mänskliga rättigheter är lång. Därför ska vi idag uppmärksamma kvinnor och kvinnors arbete för lika rättigheter.
 
Jag har svårt att ”fira” något. Jag vill endast uppmärksamma.
 
Alejandra P. Carrasco
Print Friendly, PDF & Email