Förorten mot våld och Megafonen skickar en gemensam överklagan till förvaltningsrätten i Stockholm gällande beslutet att Rinkeby-Kista Stadsdelsnämnden ingår ett treårigt IOP-avtal med Fryshuset. De anser att beslutet bryter mot reglerna om upphandling.
Det framkom under frågestunden när Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd hade möte i Folkets Husby.

Nämnden fick också frågan varför de verksamheter som ingår i avtalet, riktat mot unga vuxna och även avhopparverksamhet för kriminella, inte upphandlas i vanlig ordning. I andra stadsdelar och andra kommuner är sådan verksamhet konkurrensutsatt.

– Vi får återkomma med svar på den frågan, svarade nämndens ordförande Elvir Kazinic, (S).

Annons:

Följande pressmeddelande har publicerats:

Förorten mot våld och Megafonen skickar en gemensam överklagan till förvaltningsrätten i Stockholm gällande Rinkeby-Kista stadsdelsnämnds beslut att ingå ett treårigt IOP-avtal med Fryshuset. Avtalet gäller åren 2018-2021 med en förväntad kostnad på runt 20 miljoner kronor. Det här beslutet fattades utan att andra aktörer hade en möjlighet att lämna in en ansökan om att teckna IOP-avtal, vilket bryter mot reglerna för upphandling

Det nya IOP-avtalet har beslutats i form av ett inriktningsbeslut utan konkurrens vilket är brott mot rättsreglerna om offentlig upphandling. IOP-överenskommelsen med Fryshuset avser arbete med unga/unga vuxna i stadsdelsområdet och avhopparverksamhet. Detta innebär att stadsdelsnämnden bidrar med 5,5 miljoner för 2018 och 6,5 miljoner per år för 2019, 2020 och 2021. Om avhopparverksamhet tillkommer 2018 kan ett tillägg om max 500 000 kronor tillkomma. Utifrån nuvarande IOP bidrar förvaltningen med 4,2 miljoner per år för en mer begränsad verksamhet. Överenskommelsen föreslås gälla från hösten 2018 till och med den 31 december 2021.

Otillbörligt gynnande av enskild aktör

Det var den 30 augusti 2018 som Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd beslutade att teckna ett nytt IOP- avtal med stiftelsen Fryshuset. Hela hanteringen av ärendet uppvisar otillbörligt gynnande av enskild aktör. Det lokala civilsamhället, såväl som andra väl etablerade barn- och ungdomsorganisationer, har inte heller fått information om att en sådan ansökningsprocess var igång och har således inte kunnat upphandla kontrakt. Flera av organisationerna som länge varit och fortfarande är verksamma i området har tillräcklig administrativ och juridisk kapacitet att delta i upphandlingar på lika villkor som exempelvis Fryshuset.  Varför inte ge möjligheter till dem att kunna söka dessa medel?

Vi vill få en rättslig bedömning av nämndbeslutet

Syftet med själva överklagan är att uppmärksamma att civilsamhället vill få samma förutsättningar för att kunna bidra med gynnsamma verksamheter för medborgarna. Vi ser vikten av att stadsdelen är öppen och transparent i sina ansökningsprocesser. Dessutom vill vi med överklagan få en rättslig bedömning av nämndbeslutet. Nämndbeslutet bryter mot upphandlingsreglerna och andra viktiga rättsprinciper som likabehandlings- och objektivitetsprincipen. De tjänster som stadsdelsnämnden beställer av Fryshuset är upphandlingspliktiga tjänster.

Vi ser också risker med att en enda aktör ska vara ansvarig för ett arbete med unga/unga vuxna i stadsdelsområdet och avhopparverksamheter. Vi anser att ansvaret för avhopparverksamheten istället bör skötas av stadsdelen och socialtjänsten för att säkerställa framdrift av arbetet. 

Förorten mot våld
Megafonen
Print Friendly, PDF & Email