Kvinnor framför glitter och ballonger på Internationella kvinnodagen.

En lång rad lokala kvinnoföreningar i Järva firade den internationella kvinnodagen tillsammans i Tensta centrum.
– Välkomna allihopa och grattis på kvinnodagen. Tillsammans är vi starka, sade Hero Rashid från Tensta Hjulsta kvinnocenter, som tagit initiativ till firandet.

Esme Guler, som representant för den lokala hyresgästföreningen, var den som var festens konferencier. Hon fördelade mikrofonen mellan alla de kvinnoföreningar som var med och var och en berättade kort om sin verksamhet.

Annons:

Och när vi har kommit hem, då börjar det obetalda hemarbetet

Den som höll det mest politiska inlägget under festen var stadsdelsdirektören Victoria Callenmark. Hon har själv den högsta positionen inom förvaltningen, men konstaterade att när det gäller representationen i de beslutande församlingarna finns arbete kvar att göra.
– Tittar vi på löneutvecklingen är det likadant, kvinnor jobbar gratis varje dag i jämförelse med män. Vi brukar säga att den sista timmen får vi inte betalt. Och när vi har kommit hem, då börjar det obetalda hemarbetet. Det är inte heller jämställt.

Victoria Callenmark tackade för inbjudan och hyllade kvinnorna för deras engagemang och den kraft som finns i Järva.
– Men här finns också mycket att göra för att flickor och pojkar, kvinnor och män ska leva jämställt. Vi måste alla våga ta ställning när vi ser att kvinnor utsätts för kränkningar och i värsta fall allvarligt våld. Vi måste vara modiga för att skapa ett bättre samhälle, både här och nationellt.

Fastpartner, som var med och arrangerade firandet, hade flera representanter på plats. Förvaltaren Igor Borg brukar läsa sina egna dikter till kvinnorna på 8 mars, och så gjorde han även denna gång.
– Det känns lite nervöst, sade han, men fick mycket applåder efteråt.

Fastpartner bidrog också med de röda rosorna, som delades ut till kvinnor både i Tensta och Rinkeby centrum.

Hon betonade vikten av att gå på mammografi

Fatuma Mohamed från Transkulturellt centrum tog sedan över scenen. Hon talade om kvinnors hälsa och konstaterade att hälsan i Sverige är relativt sett mycket bra.
– Vår livslängd ökar jämfört med andra länder, men det finns en grupp som halkar efter. Det är människor med migrationsbakgrund, sådana som jag, och de som är lågutbildade.

Hon betonade vikten av att gå på mammografi, och när man blir kallad att ta cellprov.
– Utlandsfödda kvinnor dör av cancer, inrikes födda kvinnor har cancer, men de flesta överlever. Det är viktigt att cancern upptäcks tidigt.

Kvinnor gör allt för alla andra, men tänker så lite på sig själva

Fatuma Mohamed vädjade till alla att gå när de blir kallade till provtagning.
– Jag vet att många jobbar skift, men om tiden inte passar, ring och boka en ny. Kvinnor är så viktiga, vi är betydelsefulla både för samhället och för individen. Kvinnor gör allt för alla andra, men tänker så lite på sig själva.

När talarlistan var över fortsatte firandet länge; med mat, musik och dans.

Kerstin Gustafsson Figueroa

Rahaf Asahir var en av som fick en röd ros med sig hem.
Print Friendly, PDF & Email