I lördags var det den internationella dagen mot våld mot kvinnor. I Tensta uppmärksammades dagen när Stockholms FN-förening och Tensta tjej- och kvinnojour bjöd in till möte i Tensta Konsthall.

Gertrud Åström, ordförande för FN-föreningen i Stockholm var på plats. Hon började med att berätta att det nationella jämställdhetspolitiska delmålet är att mäns våld mot kvinnor och hedersrelaterat våld och förtryck minskar, och på sikt upphör.
– Även skolan har en skyldighet att anmäla våld, sade Gertrud Åström.

Aase Smedler från Sveriges kvinnolobby började med att ta av sin tjocktröja och för att visa sin t-shirt.
– Orange är färgen som sätter fokus på denna dag, sade hon och samma färg hade hennes t-shirt. På den står det ¨UN Woman¨.
Fred, säkerhet och mänskliga rättigheter är i fara idag, menade Aase Smedler.
Alla ska ha rätt till ett liv utan våld. Kvinnors rättigheter är mänskliga rättigheter och mänskliga rättigheter är kvinnors rättigheter.

Även Nobels fredspris uppmärksammar våldet mot kvinnor i år. Läkaren Denis Mukwege och Nadia Murad får fredspris för sin kamp mot sexuellt våld mot kvinnor.

– Ingen människa borde utsättas för våld, sade Sus Andersson, ordförande i stadsdelsnämnden i Spånga-Tensta.
Hon redogjorde för statistiken inom Stockholms stad när det gäller våld mot kvinnor.
 – En av fyra drabbas av våld. Därför är det även viktigt hur man stadsplanerar och bygger, så att det känns tryggare.

I augusti har ett relationsvåldscentrum öppnat i stadsdelen Spånga-Tensta, där den som utsätt för våld i nära relationer kan få hjälp.

Fatma Qureshi

Fakta:
1864 mannan förlorar sin lagliga rätt att slå sina hustru.
1921 fick kvinnorna rösträtt och mer plats i samhället.
1958 förlorade lärarna rätten att slå eleverna.
1979 blev det förbjudet för föräldrar att slå sina barn.
1982 faller kvinnomisshandel under allmänt åtal.

Print Friendly, PDF & Email
Annons: