Ett av de samtal här i Järva som berört mig allra mest är när jag pratade med byggnadsarbetare från Husby. De hade inte fått sin lön på flera månader och hade dessutom tvingats jobba utan skyddskläder i asbest. Något som är förbudet i lag sedan 1980-talet. Detta var för ett par år sedan och inspektionerna på arbetsplatser var få.

I Järva samlar vi många av de yrkesgrupper som behövs mest i samhället och vi har också de som är bland de mest utsatta på arbetsmarknaden. Tyvärr har flera i Järva både dött på sitt arbete eller av sitt arbete.

Det dör i snitt en person varje vecka i Sverige till följd av en olycka i sitt arbete. Det är anhöriga som aldrig mer får se sin partner, förälder, barn eller syskon komma hem. Arbetsgivare, staten och samhället behöver vidta konkreta åtgärder för att ingen ska dö på jobbet. I hela Sverige så dör tusentals människor i förtid på grund av arbetsrelaterade sjukdomar. Det handlar om exponering för farliga ämnen, ohälsosam och långvarig stress i arbetslivet och psykisk ohälsa.

Annons:

För att förbättra säkerheten på Sveriges arbetsplatser har regeringen kraftigt förstärkt resurserna till arbetsmiljöpolitiken under de senaste åren.

Därför är jag väldigt glad över att regeringen nu utvidgar nollvisionen mot dödsolyckor till att även innefatta dödsfall till följd av arbete För att förbättra säkerheten på Sveriges arbetsplatser har regeringen kraftigt förstärkt resurserna till arbetsmiljöpolitiken under de senaste åren. Nu görs över 10 000 fler arbetsmiljöinspektioner årligen jämfört med för fyra år sedan. Detta kan kännas avlägset men det här är bra för Sverige och bra för Järva. 

En nollvision handlar om ett arbete mot arbetsplatsolyckor som leder till död, men också mot arbetsrelaterad dödlighet på grund av till exempel längre sjukdom, ohälsosam stress, cancer och suicid. Det har krävts en hel del arbete för att komma hit. Det är egentligen tack vare många av de arbetare som har engagerat sig partipolitiskt och fackligt, en hel del av dem kommer från Järva, som har gett sin tid och delat med sig av sina förslag på hur arbetslivet kan bli bättre. 

De som jobbar inom välfärden var redan innan pandemin överrepresenterade i sjukskrivningar på grund av stress och ohälsosam arbetsbelastning.

De som jobbar inom välfärden var redan innan pandemin överrepresenterade i sjukskrivningar på grund av stress och ohälsosam arbetsbelastning. Pandemin har för många haft ytterligare negativ påverkan för arbetsmiljön. En viktig del är därför att förbättra arbetsvillkoren för anställda inom välfärden. Det handlar om fler trygga anställningar, tid för återhämtning och delaktighet i arbetsmiljön. 
 
Ingen ska behöva bli sjuk, skada sig eller dö av jobbet. Vi som är förtroendevalda från Järva kommer outtröttligt fortsätta kämpa för en trygg och säker arbetsmiljö, för att svenska löntagare ska kunna komma hem efter jobbet – friska och hela.

Anders Österberg, riksdagsledamot (S)
Print Friendly, PDF & Email