Mötesklubba

I morgon, torsdag, är det möte i stadsdelsnämnden både i Rinkeby-Kista och Spånga-Tensta. I enlighet med de nya restriktioner kommer max åtta personer att närvara. Men båda mötena sänds direkt på webben.

I båda nämnderna kommer Stockholms stads program mot våld i nära relationer, hedersrelaterad våld och förtryck, prostitution och människohandel behandlas. 

I Rinkeby-Kista fattas beslut om förslaget till framtida träffpunkter för målgruppen 16-19. Under punkt 14 avgörs framtiden för Ungdomens Hus och Reactor.

Annons:

Läs hela dagordningen här. 

Den öppna delen av sammanträdet kommer att livesändas från kl.
18:15. För att ansluta och se sammanträdet klicka på denna länk.

I Spånga-Tensta är punkt 8 på dagordningen intressant för föreningslivet. Så här står det:

Under det gångna året har civilsamhällets aktörer bidragit på olika sätt för att hantera pandemin och dess följder. Föreningslivet i Spånga-Tensta är en positiv kraft i samhället som i det rådande läget har bidragit aktivt i stadsdelens praktiska krishantering.

Genom en särskild satsning möjliggörs nu för stadsdelsnämnderna att bevilja ytterligare bidrag till lokala organisationer. Mot bakgrund av det föreslås att föreningar med verksamhet i Spånga-Tensta ges möjlighet att ansöka om föreningsbidrag för aktiviteter eller verksamhet som bidragit i hanteringen av pandemin, exempelvis arbete för stöd till äldre, barn och unga, och riskgrupper, trygghetsskapande arbete eller arbete för att minska utanförskap.

Verksamheten eller aktiviteten kan äga rum vid ett eller flera tillfällen och ansökan kan omfatta verksamhet/aktiviteter som antingen är genomförda under 2020 eller kommer att genomföras under 2020.

Bidraget föreslås uppgå till maximalt 30 000 kronor per förening. Och sista dag för att lämna in ansökan till stadsdelsförvaltningen är den 14 december 2020.

Läs hela dagordningen här.

Sammanträdet börjar 18.00 och kommer att livesändas. 
Här hittar du länken.

Kerstin Gustafsson Figueroa
Print Friendly, PDF & Email