För femte året i rad höjer SL priset för månadskortet, från 950 till 970 kronor. Tomas Eriksson, MP, miljö- och kollektivtrafikråd i regionen, hävdar att höjningarna varit motiverade på grund av de utbyggnader av kollektivtrafiken som görs.

Men samtidigt säger även Tomas Eriksson, som varit med att fatta beslutet om prishöjningen i den grönblåa koalition som styr Region Stockholm, att det inte kan fortsätta på det här sättet.
– Vi kan inte fortsätta höja taxan i den utsträckning som vi gjort de senaste åren, säger han till Dagens Nyheter.

Vi kan inte fortsätta höja taxan

Annons:

Han menar att systemet där kollektivtrafiken finansieras till hälften med skatt och till hälften med biljettpriser måste förändras.
– Vi behöver hitta en ny modell för vi kan inte fortsätta höja taxan, säger han.

Miljöpartiet i Region Stockholm föreslår i en ny rapport alternativa modeller för att finansiera kollektivtrafiken. I rapporten framgår att klimatpåverkan från transporter måste minska med nästan 70 procent för att målet att den globala temperaturökningen inte ska bli mer än 1,5 procent ska nås till år 2030.
– Och det kräver en kraftfull överflyttning från bil till kollektivtrafiken vilket i sin tur kräver en stor utbyggnad av kollektivtrafiken, säger Tomas Eriksson.

Rapporten hänvisar till hur kollektivtrafiken i Paris finansieras. Där tas en regional arbetsgivaravgift ut, som används till kollektivtrafiken.
– Systemet har använts med stor framgång i Paris och kan jämföras med att du på samma sätt betalar kyrkoavgift, säger Tomas Eriksson i Dagens Nyheter.

I Tallin är kollektivtrafiken gratis sedan 2013

Det finns flera städer i Europa som har gratis kollektivtrafik. Men den huvudstad som borde vara förebild för alla, som vill bekämpa klimatförändringarna, är Estlands huvudstad Tallin. I Tallin är kollektivtrafiken gratis för stadens invånare sedan 2013. Och sedan 1 juli 2018 kan man åka gratis bussar över hela Estland. Läs mer på sajten Feber. 

Kerstin Gustafsson Figueroa

SL:s priser från och med den 4 januari 2022:

30-dagarsbiljett: 970 kronor 
30-dagarsbiljett rabatterad: 650 kronor 
Enkelbiljett med reskassa/betalkort: 39 kronor 
Enkelbiljett med reskassa/betalkort rabatterad: 26 kronor 
Årsbiljett: 10 190 kronor 
Årsbiljett rabatterad: 6 830 
Skolbiljett vårterminen: 1 020 kronor 
Fritidsbiljett vårterminen: 1 060 kronor 

Rabatt ges till pensionärer, studenter och unga upp till 20 år.

Print Friendly, PDF & Email