Mötesklubba

Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd håller möte i Rinkebyskolans aula torsdagen den 16 juni 2022 kl. 17:30. Allmänhetens frågestund börjar 18.00. Under frågestunden kan allmänheten ställa frågor till sina politiker och tjänstemän.

På dagordningen finns bland annat stadsrevisorernas rapport. Rinkeby-Kista bedöms ha bedrivit verksamheten på ett tillfredsställande sätt ur ekonomisk synpunkt. Men stadsrevisionen konstaterar att stadsdelen måste bli bättre när det gäller ”styrning och uppföljning av IOP, uppföljning av rapporterade missförhållanden enligt lex Sarah samt långsiktighet i kompetensförsörjningsplanen för förskolan.”

Hela dagordningen hittar du här.

Annons:

Den öppna delen av sammanträdet kommer att livesändas från cirka klockan 19.00. För att ansluta och se sammanträdet klicka här.

Print Friendly, PDF & Email