Utrikesfödda kvinnor som vill arbeta tas inte på allvar. Det vill Kunskapshuset i Rinkeby ändra på. Där får de veta vad som krävs för att drömmar ska bli verklighet och hur det svenska välfärdssystemet vuxit fram och fungerar.  

 – Vem ansvarar för att du som ny i Sverige förstår alla skrivna och oskrivna regler? Vad som gäller enligt lag, men också förväntningarna på hur du ska bete dig och vad du själv måste ta ansvar för, säger Amun Abdullahi.

Amun Abdullahi är grundare av Somaliska Mediaföreningen och verksamhetsledare i Kunskapshuset på Askebykroken 9 i Rinkeby. Hon driver sedan i oktober 2018 ett idéburet och offentligt partnerskap tillsammans med Rinkeby-Kistas stadsdelsförvaltning under namnet ”Här och nu”. Syftet med samarbetet är att ge kvinnor bättre möjligheter att komma ut på arbetsmarknaden, stärka sin roll som kvinna och förälder i samhället och se möjligheterna för att kunna bidra till en tryggare boendemiljö. Allt arbete vilar på att öka kunskapen om hur det svenska välfärdssystemet byggts upp och fungerar och hur alla förväntas bidra. 

Annons:

 – Den viktigaste nyckeln är språket som du måste öva och praktisera tillsammans med andra så att du kan klara dig på egen hand, säger Amun Abdullahi.

Till Kunskapshuset är alla kvinnor på Järva välkomna. Här pratar alla svenska med varandra även om kunskaperna är olika och många är blyga.  Tillsammans med volontärer, studieförbund och stadsdelsförvaltningens verksamheter ordnas studiecirklar, studiebesök, föreläsningar och seminarier under hela veckan. De som önskar individuellt stöd i att söka arbete kan få hjälp med det. Lokalerna är också öppna för enkla möten och samtal över en kopp kaffe eller te. 

När socialborgarrådet Jan Jönsson och arbetsmarknads- och integrationsborgarrådet Fredrik Lindstål besökte Kunskapshuset fick de höra mer om skälen till varför verksamheten behövs. Flera kvinnor som deltar och uppskattar aktiviteterna var på plats tillsammans med Kunskapshusets samarbetspartners. 

 – Det jag har hört här idag kommer jag att förmedla till mina kollegor i stadshuset, sade Fredrik Lindstål.

Evis Leander
Print Friendly, PDF & Email