Hur ska Rinkeby Centrum klara krisen? Just nu pågår hyresförhandlingar mellan fastighetsägaren Fastpartner och hyresgästerna, samtidigt som förhandlingar pågår mellan Fastpartner och Stockholms stad.

Den ekonomiska krisen till följd av pandemin drabbar samhället hårt. Regeringen har lovat betala halva hyressänkningen för lokaler i utsatta branscher, men det förutsätter att fastighetsägaren sänker hyran alls.

Stockholm stad vill desutom höja hyran för marken, en höjning som fastighetsägaren lägger på hyrorna. Alla hyresgäster i Rinkeby Centrum riskerar nu högre hyror, i en tid när de nuvarande hyrorna är svåra att klara av.

Vi vet inte hur vi ska klara hyran

– Vi har förlorat stora intäkter och vet inte hur vi ska klara hyran, säger Hussein Farah, imam i moskén på Rinkeby torg.

Varje fredagsbön har församlingen samlat in pengar och ramadan brukar vara den period då de får intäkter som täcker hela årets verksamhet. Men i år är Islamiska kulturcenter stängt och det blir inga intäkter alls.

– Vi förhandlar med var och en av våra hyresgäster, som är drabbade. Vi ska se vad vi kan göra, säger Dario Flygberg, områdeschef i Rinkeby och Tensta för Fastpartner.

Staden vill höja hyran för marken som Rinkeby centrum står på

Samtidigt som fastighetsbolaget förhandlar om eventuella hyreslättnader med hyresgästerna, pågår förhandlingar mellan Fastpartner och Stockholms stad. Staden vill höja tomträttsavgälden, hyran för marken som Rinkeby centrum står på.

– Om förslaget från exploateringskontoret går igenom innebär det cirka 200.000 om året, som slås ut på hyresgästerna, säger Dario Flygberg.

Inga kommentarer när förhandlingar pågår

Joakim Larsson, (M) stadsbyggnadsborgarråd, låter meddela att inga kommentarer kan ges när förhandlingar  om tomträttsavgälden pågår. Avtalet löper på tio år och förhandlingarna ska vara klara sommaren 2021.

Kerstin Gustafsson Figueroa

Fakta Den som har en tomträtt betalar en avgift, en så kallad tomträttsavgäld, till kommunen för att du nyttjar marken. Tomträttsavgälden bestäms utifrån taxeringsvärdet på marken och vissa avdrag.
När tomträttsavgälden räknas ut är det marktaxeringsvärdet som styr. Taxeringsvärdet fastställs av Skatteverket och motsvarar ungefär 75 procent av tomtmarkens bedömda marknadsvärde.

Print Friendly, PDF & Email