– Vill man rädda hyresrätten och allmännyttan, stoppa marknadshyror och hela den här utvecklingen, då måste man agera nu.
Ann-Margarethe Livh, tidigare bostadsborgarråd, har valts in i styrelsen för Hyresgästföreningen i Järva.

På det senaste årsmötet i Järva hyresgästförening fick styrelsen nya ledamöter med omfattande erfarenhet från kommunalpolitiken. Utöver Ann-Margarethe Livh valdes även förre ordföranden i Rinkeby-Kistas stadsdelsförvaltning, Elvir Kazinic, in som förste ersättare.

– Om du vill ha ett rättvist samhälle då är bostadspolitiken en av de viktigaste frågorna, säger Ann-Margarethe Livh.

Annons:

Under den period som Ann-Margarethe Livh satt som bostadsborgarråd i Stockholm, med ansvar för de kommunala bostadsbolagen och bostadsförmedlingen, då privatiserades inte en enda lägenhet i bostadsnyttan.

– Jag såg det som en huvuduppgift att försvara hyresrätten och allmännyttan. Och även om de nybyggda hyresrätterna blev alldeles för dyra, så finns ändå en möjlighet inom allmännyttan att på sikt få hyggliga hyror.

Ann-Margarethe Livh tror att det finns planer att sälja ut allmännyttan och menar att Järvaborna måste bevaka sina intressen.
– Vi måste vara en stark röst och samarbeta med andra föreningar. 

Hon vänder sig emot dem som menar att de som köper sin lägenhet på något sätt bidrar till området.
– Men om jag har bott här i 30 år i hyresrätt och deltagit i samhället på olika sätt, det betyder ingenting? Jag vänder mig emot den människosynen. 

Kerstin Gustafsson Figueroa

Hyresgästföreningen i Järva valde in tre ordinarie ledamöter på två år: Ylva Harnesk, Abdullahi Jama och Ann-Margarethe Livh.

Och fyra ersättare på ett år: Elvir Kazinic, Mohamed Said, Sandra Mandell och Mohamed Babeker.

Kvar i styrelsen sedan valet 2018 är ordföranden Heljä Järvinen, likaså ledamöterna Inger Giovagnoli, Birgitta Bengtsson och Jörgen Strandberg.

Print Friendly, PDF & Email