Basro Hersi och Amina Abdurahman bor i allmännyttans bostäder i Rinkeby. Under Järvaveckan sökte de upp Miljöpartiet för att försäkra sig om att det inte blir några utförsäljningar av hyresrätter.

Basro Hersi är en av de fyra som skrivit ett brev till Miljöpartiets representanter. De bor alla i kommunala hyresrätter i Rinkeby och de oroar sig för deras hus ska ombildas till bostadsrätter.

Ett ännu större hot är att fastigheterna säljs ut till privata hyresvärdar

 – Men i den processen kan vi vara aktiva, sade Basro Hersi. Ett ännu större hot är att fastigheterna säljs ut i hemlighet till privata hyresvärdar.

I brevet konstaterar de att Miljöpartiet har stått på hyresgästernas sida under förra mandatperioden. De påpekade också att MP:s väljare är mot utförsäljning av allmännyttan. Nu ville de försäkra sig om att åtminstone ett parti i den politiska majoriteten står på hyresgästernas sida. ”Sälj oss inte till privata hyresvärdar eller utländska kapitalinvesterare.” 

 – Kan du skriva under vårt brev och lova oss att inte sälja ut, frågade Basro Hersi.

Tomas Beer var den som höll ställningarna i Miljöpartiets tält under Järvaveckan. Han läste igenom brevet.
 – Ja, det kan jag, sade han och skrev under.

Brevet skickades också till Miljöpartiets gruppledare i Stockholm, Martin Hansson. Han svarade att det inte finns några beslut om utförsäljningar idag. Men han skrev att ”beståndsförsäljningar endast kan bli aktuellt ifall Stockholm hamnar i en lågkonjunktur och bolagens soliditet blir så pass dålig att vi inte kan upprätthålla nybyggnadstakten.”

MP kan inte lova någonting

Han var tydlig med att MP inte kan lova någonting. ”Vi säger som sagt nej i nuläget och det respekteras. Men i.o.m att vi öppnat en lite dörr på glänt ifall Stockholm som sagt skulle hamna i en djup ekonomisk kris kan vi inte lova någonting. Vi kan bara lova att vi håller emot så pass mycket som är möjligt.”

Kerstin Gustafsson Figueroa

 

Print Friendly, PDF & Email