Vattenleken i Husbyparken, som invigdes 2020, är ur funktion på obestämd tid. Stadsdelsförvaltningen skriver på Instagram att reparationen kommer dröja, eftersom det är svårt att få tag på reservdelar i det rådande världsläget.

En flicka och en pojke svingar upp sig på en av bågarna i i den annars tomma vattenleken. Inga vattenstrålar kommer ur den nu. En översvämning orsakad av ”för flitig användning”, enligt stadsdelsförvaltningens Instagram, har satt vattenleken ur bruk.

– Det är sämst, säger pojken och knallar därifrån.

Annons:

Hänvisar till plaskdammarna

Medan vattenleken är trasig hänvisar stadsdelsförvaltningen till plaskdammarna i närheten. De finns vid Husby gård, i Akalla by, Nystadsparken, Lofotenparken, Trudelutten, Hinderstorpsparken och Rinken.

Plaskdammarna är däremot inte tillgänglighetsanpassade så som Husbyparkens vattenlek är. Vattenleken saknar kanter och är därför bra för personer som använder rullstol.

Maria Bodin
Print Friendly, PDF & Email