Nu höjer regeringen bostadsbidraget för barnfamiljer. Många hushåll har drabbats hårt ekonomiskt av coronapandemin. För att nå ut till hushåll med svag ekonomi är bostadsbidraget en träffsäker förmån. Därför är det också en bra förmån för att ge ekonomiskt utsatta barnhushåll extra resurser. Detta är bra för många i stadsdelarna i Järva.

Boendekostnaden är den största enskilda utgiftsposten för många hushåll. För att minska risken att barnfamiljer inte kan betala sina boendekostnader så genomför regeringen under en begränsad tid en förstärkning av bostadsbidraget till barnfamiljer med ett tilläggsbidrag.

Ett förstärkt bostadsbidrag kan också ge ett stöd för de hushåll med barn som inte tidigare har haft bostadsbidrag men som med anledning av utbrottet av sjukdomen covid-19 har fått en stor försämring av sina disponibla inkomster och därför ansöker om och beviljas bostadsbidrag.

Annons:
Anders Österberg, riksdagsledamot (S)

Fakta:
Förslaget är att tilläggsbidraget ska betalas ut löpande varje månad under tiden den 1 juli till den 31 december 2021. Bidraget ska lämnas månadsvis med ett belopp som motsvarar 25 procent av det ordinarie framräknade preliminära bostadsbidraget som lämnas för samma månad.

Print Friendly, PDF & Email