Det är positivt att Clara Lindblom, oppositionsborgarråd i V, instämmer i den skarpa reaktionen från hyresgäster på Järva mot beslutet att bevilja fastighetsjätten Hembla associerat medlemskap i Sveriges allmännytta. Men att Anders Nordstrand, vd Sveriges Allmännytta, och Mikael Röjdemark, Förvaltningschef Hembla nu gemensamt försvarar medlemskapet i Nyhetsbyrån Järva är att öppna dörren på vid gavel för den globala finansmarknaden att plundra hyresgästerna i Sveriges miljonprogramsområden.

Att ge ett bolag som ägs i syfte att berika flera av världens största riskkapitalbolag status som “allmännyttigt” är absurt. Nordstrand och Röjdemark är givetvis inte omedvetna om den fortsatt massiva kritiken mot Hemblas uselt eftersatta underhåll. “Medlemskapet är inte ett kvitto på att man historiskt gjort allting rätt” säger de. “Fullt förståeligt fanns, och finns det, en grundmurad skepsis mot hyresvärdar som lovar långsiktighet eller guld och gröna skogar” medger de också, med tidernas understatement.

Nu försäkrar de att allt har förändrats. Sedan Hemblas lägenheter för bara ett drygt år sedan bytte ägare för nionde gången sedan 1990-talets privatisering påstås Hembla nu rentav ha fått “ett evighetsperspektiv i sitt ägande”! Mer jordnära argument är förutom att vi nu uppmanas att tro på Hemblas påstått goda “ambitioner” att “de har stärkt sin lokala förvaltning och infört en ny organisation som arbetar med ett tydligt kund- och bosocialt fokus”.

Annons:

Inte bara Hemblas hyresgäster, utan alla hyresgäster i landet, har väldigt starka skäl att reagera

Det är förstås bra om Hembla nu förbinder sig att lämna lägenheter till kommunen för sociala ändamål och att ge ett visst stöd till sociala insatser i sina bostadsområden. Men när Sveriges allmännytta och Sveriges största privata fastighetsjättar nu säger att “tillsammans blir vi också en ännu starkare röst i bostadspolitiska frågor” – till på köpet i samma organisation – så har inte bara Hemblas hyresgäster utan även Svenska bostäders och alla hyresgäster i landet väldigt starka skäl att reagera.

Att Hembla och systerföretaget Victoria Park i början av mars fick associerat medlemskap i Sveriges allmännytta ska ses i ljuset av att Sveriges allmännytta 2019 tog ett beslut om att öppna organisationen för seriösa privata bolag. Detta möjliggjordes i sin tur av ett riksdagsbeslut 2011 som innebär att de “allmännyttiga” kommunala bostadsföretagen numera ska drivas “marknadsmässigt”, inte längre vara “hyresnormerande” och, med en vändning ut och in av begreppet allmännytta, tillåtas ge vinst åt ägarna på ett liknande sätt som privata bostadsföretag.

Vonovia köpte upp Hembla för det enorma priset av drygt 12 miljarder kronor

Det är bara ett drygt år sedan Hembla och två år sedan Victoria Park, köptes upp av det tyskbaserade Vonovia, som därmed inte bara är Europas största ägare av bostadsfastigheter utan även Sveriges. Vonovia köpte upp Hembla för det enorma priset av drygt 12 miljarder kronor. Det innebar en gigantisk spekulationsvinst för Wall Street-jätten Blackstone, efter bara tre års ägande av Hembla, på mer än sex miljarder kronor – mer än 280 000 kronor utslaget på varje lägenhet.

Bland Vonovias långa rad av ägare är världens största riskkapitalbolag och kapitalförvaltare, Wall Street-giganten, BlackRock den enskilt största, följt av ett helt koppel av andra globala investmentbolag som Norske Bank, Vanguard Group, Fidelity, Landsdowne Partners, DWS och MFS investments osv. Att det skyhöga priset för köpet av Hembla inte har fått dem att tveka beror på att Hembla och Victoria Park har övertagit i stort sett samma extremt profitabla förvaltningsmodell som Blackstones.

Hafsigt utförda ’moderniseringar’, samtidigt som de medvetet snålar med utgifterna för löpande underhåll

Liksom i Husby innebär denna modell hyreshöjningar med 50 procent efter 6-7 veckors ofta hafsigt utförda “moderniseringar” av badrum och kök av tomställda lägenheter, samtidigt som de medvetet snålar med utgifterna för löpande underhåll. De vädrar också nya feta vinster av den fria hyressättning i nyproduktionen och de ökade lägeshyror som regeringen har lovat januariavtalets nyliberala samarbetspartier Centern och Liberalerna att införa. Åt samma håll av marknadshyror pekar den fria hyressättning som redan finns efter renoveringar av tomställda lägenheter och ökade möjligheter till den sorts extrema förtätningar som innebär att de liksom det planeras för i Husby kan bygga billigt på mark de redan disponerar.

Man behöver inte googla länge bland tyska tidningar för att se hur likartat missnöjet mot detta är bland tyska hyresgäster. Faktum är att det inte minst var de framgångsrika massprotesterna i Berlin som fick Vonovia att i stället rikta blickarna mot bättre möjligheter att skinna hyresgäster i Sverige.

Tyska Der Spiegel konstaterar kallt att uthyrningen av lägenheter är en av de industrier som inte lider av coronapandemin. “Förra året ökade resultatet från den löpande verksamheten – nyckeltalet för fastighetsföretag – med 10,6 procent till nästan 1,35 miljarder euro. Dax-företaget (som den tyska börsen heter) meddelade att särskilt förvärv i Sverige bidrog till den positiva utvecklingen”.

Sveriges allmännytta legitimerar den globala finansmarknadens sätt att plundra hyresgäster

När ledningen för Sveriges allmännytta fullt medvetna om allt detta säger att tillsammans med Hembla “blir vi också en ännu starkare röst i bostadspolitiska frågor” så innebär detta att Sveriges allmännytta legitimerar den globala finansmarknadens sätt att plundra hyresgäster. Steget blir då mycket kort för allmännyttan att själva kopiera denna sorts metoder.

I Husby blev Blackstones motto ”buy it – fix it – sell it” snabbt ökänt. Det är möjligt att Hembla idag tror på ett något mer långsiktigt ägande, men bara kanske. Det tyska moderbolagets motto är lite ordrikare än Blacktones, men säger ändå ungefär samma sak – ”uthyrning, mervärde, återkommande försäljning, utveckling och annat”. Det låter i alla fall inte som något betryggande “evighetsperspektiv”.

Inte mindre än de två senaste av FN:s bostadsrapportörer, Leilani Farah och hennes föregångare Raquel Rolnik, har nyligen besökt Husby för att få bekräftelse för sin svidande kritik mot hur även den svenska regeringen har släppt kontrollen över det som en gång var en social bostadspolitik och fortfarande är en mänsklig rättighet till en god bostad till överkomligt pris.

Konsekvenserna är ett boende som gör hyresgäster fattiga och trångbodda

Konsekvenserna är ett boende som gör hyresgäster fattiga och trångbodda, systematiskt ökar segregationen och ohälsan, försvårar barnens skolgång och ökar risken för att fler ska hänga med kriminella gäng.

Det är mot denna bakgrund som många av Sveriges hyresgäster liksom här på Järva nu tar upp kampen mot den utredning om fri hyressättning i nyproduktionen och den hyreskommission om ökade lägeshyror som ska publiceras senast i maj respektive juni enligt januariavtalet mellan S, MP, C och L. Det ska ske med en första landsomfattande protestdag den 18 april. Att göra allt för att stoppa denna katastrofala utveckling mot “fria” marknadshyror måste också bli första ronden i en ny stor bostadspolitisk strid.

Här måste ropen höjas för en Lex Hembla

I Danmark har en Lex Blackstone införts för att begränsa den sorts spekulationsaffärer som skamligt nog även Sveriges allmännytta nu ger sitt godkännande till. Här måste ropen på ett motsvarande sätt höjas för en Lex Hembla, kopplat till krav en ny social och även ekologiskt hållbar bostadspolitik.

Att lägga bostadspolitiken i den globala finansmarknadens händer leder käpprätt fel. Bara med ett massivt statligt investeringsprogram kan bostadsbristen byggas bort och hyresrätterna renoveras på ett socialt och klimatsmart sätt. Lika fundamentala måste kraven vara på en återupprättad och hyresnormerande allmännytta utan vinstintressen. I stället för att som nu vara den mest missgynnade boendeformen jämfört med ägda boendeformer talar inte bara sociala argument utan även kraven på en klimatomställning på att hyresrätten måste bli den mest gynnade boendeformen.

Arne Johansson, Norra Järva Stadsdelsråd

Bilden är tagen när FN:s bostadsrapportör Raquel Rolnik besökte Husby.Print Friendly, PDF & Email