Igår blev det känt att bostadsbolagen Hembla och Victoria Park har blivit associerade medlemmar i Sveriges Allmännytta.
– De uppfyller de krav som finns för medlemmar, säger organisationens socialdemokratiska ordförande Åsa Johansson.

Sveriges Allmännytta är en bransch- och intresseorganisation som från början enbart var för kommunala bostadsbolag. Men på organisationens förra kongress beslutades om en ny form av medlemsskap.
– De kommunala bostadsbolagen är vår primära målgrupp, men sedan snart två år kan även privata fastighetsägare som hyr ut hyresrätter bli medlemmar. Idag är sex av 314 fastighetsägare privata, säger Åsa Johansson.

I fredags fattades beslutet, som offentliggjordes igår, att Hembla och Victoria Park, som båda ägs av Vonovia, blivit godkända som associerade medlemmar.

Annons:

Ställer ni inga krav på nya medlemmar?
– Jo, i beslutet från kongressen finns de kriterier, som ställs på medlemmarna. Fastighetsägaren måste bland annat ta ett socialt ansvar och lämna över tomma lägenheter till bostadsförmedlingen.

Anser ni att Hembla lever upp till de kriterierna?
– Ja, de uppfyller kraven som finns för medlemsskap.

Har ni haft kontakt med de hyresgästföreningar, vars medlemmar bor i Hemblas fastigheter?
– Ja, vi har haft kontakt med Hyresgästföreningen i Sverige.

Vi har fått veta att det går åt rätt håll

Åsa Johansson säger att frågan var uppe till diskussion i styrelsen. 
– Ja, vi har diskuterat och hört både nackdelar och fördelar om bostadsbolaget. Men vi har fått veta att det går åt rätt håll. Hembla är det tredje största bostadsbolaget i Sverige och utifrån de kriterier som finns så gör de det som krävs.

På Hemblas hemsida uttalar sig Anders Nordstrand, vd för Sveriges Allmännytta:
”Jag är glad och stolt att Hembla och Victoria Park väljer att ansluta sig till oss. Genom att även välkomna privata aktörer på detta sätt stärker vi vår ställning och därmed möjligheten att värna och utveckla hyresrätten.”

Per Ekelund, vd för Hembla och Victoria Park, uttalar sig också:
”Vi känner en nära samhörighet med de kommunägda allmännyttiga bolagen. Det innefattar både synen på långsiktighet och fokuset på att lyfta bostadsområdena där vi finns”

De använder sig av rent orwellska formuleringar

Arne Johansson, aktiv i Norra Järva Stadsdelsråd och en av dem som driver bostadsfrågorna i Järva, är inte lika entusiastisk.
– Det är helt sjukt. Här släpper man in Sveriges största privata fastighetsägare och går i god för att de är långsiktiga och seriösa. De använder sig av rent orwellska formuleringar.

Vonovia köpte Hembla av Blackstone och största ägare av Vonovia är BlackRock, ett företag som avknoppats från Blackstone. Båda två är några av världens största kapitalförvaltare och investmentbolag.

När Blackstone sålde Hembla till Vonovia gjorde de en vinst på drygt sex miljarder

– I Tyskland finns en omfattande kritik av Vonovia. Det är en fastighetsägare som minimerar underhållet och maximera vinsten efter fuskrenoveringar på 6-7 veckor. De har satt det i system, säger Arne Johansson.

När Blackstone sålde Hembla till Vonovia, efter tre års ägande, gjorde de en vinst på drygt sex miljarder.
Det är hyresgästerna som får betala med neddraget underhåll och hutlösa hyreshöjningar efter hastigt utförda renoveringar. I Husby höjs hyran efter fuskrenoveringar med cirka 50 procent.

Danmark har ett stopp för kraftiga hyreshöjningar i fem år efter att ett bolag köpts upp

Hemblas förra ägare, Blackstone, hade som motto ”buy it – fix it – sell it”. Vonovias motto är lite ordrikare, men säger ungefär samma sak – ”uthyrning, mervärde, återkommande försäljning, utveckling och annat”.

– De borde får några år på sig att visa vad de menar med det. Danmark har en begränsad Lex Blackstone, med ett stopp för kraftiga hyreshöjningar i fem år efter att ett bolag köpts upp. Det minskar intresset för spekulationsaffärer. Vi behöver en Lex Hembla, säger Arne Johansson.

Kerstin Gustafsson Figueroa

Fakta: Enligt kongressbeslutet i Sveriges Allmännytta ställs följande krav för associerade medlemmar:
– arbeta för ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbar utveckling
– lämna lägenheter till bostadsförmedlingen (om det finns en sådan på orten)
– inte ställa omotiverat höga krav på nya hyresgäster
– lämna lägenheter till kommunen för sociala ändamål
– delta i det sociala arbetet på orten

Print Friendly, PDF & Email