Svenska flaggan

Hederskulturen existerar i det svenska samhället. Många, däribland en del politiker, påstår att det är ett problem som uppstått tillsammans med den samtida invandringen. Sanningen är något helt annat och rötterna sträcker sig långt bak i tiden.

Migrationen är en viktig del av Sveriges historia, det är en viktig del av mänsklighetens historia. Vi alla har, historiskt sett, invandrat till landet som vi idag kallar Sverige. Samerna var bland de första med fotfäste här, européer fyllde senare på från söder och idag har vi ett mångfaldigt Sverige med människor från världens alla hörn.

Att peka på dagens invandring och säga att den hämtat hederskulturen hit är en skev och förenklad syn på problematiken. Jag kan tycka att det till och med är ignorant att påstå det. Därför vill jag adressera det riktiga problemet som finns och har funnits under en lång period i Sverige. Det vill säga den nedvärderande människosynen, och jag pratar främst om den som finns riktad mot den mest utsatta gruppen i samhället – kvinnor.

Annons:
Annons:

Det är noll fokus på kvinnans bästa, och allra minst invandrarkvinnan

Hederskulturen är en del av kvinnoförtrycket och den avhumaniserade kvinnosynen. Det är en historia som sträcker sig långt bak i tiden. Från exempelvis en tid då man brände frispråkiga kvinnor och kallade dem för häxor. En tid då kvinnor inte fick rösta. Det sistnämnda var endast för hundra år sedan. Hur man än idag, för att ge ytterligare ett exempel, bestämmer hur kvinnor får och inte får klä sig i samhället är inget annat än ett förtryck.

Att skuldbelägga hedersrelaterade brott på den samtida invandringen blir därför för mig en vilseledning. Ett sätt för män att skifta fokus från det riktiga problemet som genomsyrar samhället. Begreppet hederskultur har helt tagits ur kontext för att lyfta bort fokuset från kvinnan och återigen plocka bort hennes frihet. Det är noll fokus på kvinnans bästa, och allra minst invandrarkvinnan.

Min slutsats blir att de som för diskussionen i den riktningen gör det med rasistiska grundvärderingar

Många av diskussionerna kring hederskulturen förs fram som ett invandringsproblem snarare än som ett bemötande av sakfrågan. Min slutsats blir att de som för diskussionen i den riktningen gör det med rasistiska grundvärderingar. 

Låt oss inte glömma att män länge har tryckt ned och försökt kontrollera kvinnor. Hederskultur är män som vill diktera över flickor och kvinnor. Det är män som tar till våld och andra medel för att trycka ned flickor och kvinnor, och som ser sig som överordnade. Hederskulturen är en del av patriarkatet. Patriarkatet dominerar kulturen i hela samhället. Så här kommer en påminnelse till alla män – vi alla kommer från en kvinna!

Fehmi Demirtas, man och samhällsmedborgare
Foto: Pixabay
Print Friendly, PDF & Email