Kameror i Rinkeby.

Det finns totalt 16 kameror, på nio ställen, runt Rinkeby centrum, som staden hoppas ska öka tryggheten. Skårbygränd, Norra och Södra Rinkebygången, Rinkeby torg, Rinkebyplan och Norra Stadsparksgången är övervakade.

De rosa fälten på kartan (nedan) visar vilka områden som kamerorna täcker. En av bilderna visar att de numera nedsågade träden kan ha stått  i vägen för kamerans sikt.

Upprustningen av Skårbygränd är en del av stadens trygghetsskapande åtgärder. Rinkeby centrum har vid ett stort antal trygghetsvandringar uppmärksammats som otryggt och Skårbygränd utpekas som en av stadsdelens mest brottsutsatta platser. Det framgår av handlingarna från Trafikkontoret, som ansvarar för projektets genomförande.
Träd har sågats ned på flera ställen runt centrum, men nya ska enligt uppgift planteras. Där Rinkebygrillen stod kommer det bli en trappa upp till Norra Rinkebygången.
Projektet, som kostar närmare 20 miljoner och ska avslutas i år, förväntas leda till att platsen uppfattas som attraktiv och trygg.

Annons:
Kerstin Gustafsson Figueroa
Print Friendly, PDF & Email