Möte med stadshusets politiker.

Under våren fortsätter Stiftelsen The Global Village att anordna Town Hall Meetings – digitalt. På Nyhetsbyrån Järva finns alla de kommande mötena listade. Näst på tur den 23 mars är oppositionen i Stockholms stad.

Bakgrunden till mötena är det betydligt lägre valdeltagandet i utsatta områden i relation till resten av landet. Även det faktum att hälften så många som bor i utsatta områden känner en politiker i jämförelse med allmänheten enligt en opinionsundersökning som genomfördes under 2020 av Stiftelsen The Global Village och Novus.

För att motverka ojämlikhet och öka valdeltagandet vill Stiftelsen The Global Village minska avståndet mellan politiker och medborgare, därför arrangeras Town Hall Meetings. Mötena ska ge medborgare möjlighet att lyfta sina viktigaste frågor, ställa politiker till svars och öka kunskapen om våra folkvalda. För politiker ska mötena fungera som en möjlighet att lyssna och öka sin förståelse och kunskap om situationen i Järvaområdet.

Annons:

De inbjudna gästerna är politiker på kommunal, regional och nationell nivå. Politiker i opposition och majoritet bjuds in till olika möten för att undvika debatt och istället ha fokus på dialog med medborgare. Med anledning av den rådande pandemin hålls mötena digitalt via Zoom.

Här är vårens spikade möten:

Tisdag 23 mars, kl. 18.00 – 20.00: Town Hall Meeting med oppositionen i Stockholms stad
Träffa oppositionen i Stockholm stad. Hur hade de röda och rosa partierna styrt Stockholm om de fick bestämma? Vilka frågor tycker du att de borde driva? Välkommen att diskutera utvecklingen i Stockholms stad med partierna i opposition.

Medverkande:
Karin Wanngård (S)
Jan Valeskog (S)
Emilia Bjuggren (S)
Kadir Kasirga (S)
Rashid Mohammed (V)
Farida al-Abani (FI)

Anmäl dig och skicka in frågor redan nu: https://invajo.com/l/TwmTgcY1Kw

Tisdag 13 april, kl. 18.00 – 20.00: Town Hall Meeting med borgarråden i Stockholms stad
Hur kan Stockholm bli mer jämlikt? Hur borde skolan se ut? Hur kan vi bättre ta hand om våra äldre? Vad kan vi göra för att få en tryggande stad där fler kommer i arbete? Välkommen på Town Hall Meeting för att diskutera med ansvariga politiker i Stockholms stad.

Medverkande:
Jan Jönsson (L), socialborgarråd
Isabel Smedberg-Palmqvist (L), skolborgarråd
Erik Slottner (KD), äldre- och trygghetsborgarråd
Anna König Jerlmyr (M), finansborgarråd
Karin Ernlund (C), arbetsmarknad- och integrationsborgarråd

Anmäl dig och skicka in frågor redan nu: https://invajo.com/l/Qej7XDenEr

Torsdag 6 maj, kl. 18.00 – 20.00: Town Hall Meeting med borgarråden i Stockholms stad
Hur kan Stockholm bli en mer tillgänglig och klimatsmart stad? Hur skapar vi fler bostäder och bättre infrastruktur på ett hållbart sätt? Välkommen på Town Hall Meeting för att diskutera med ansvariga politiker i Stockholms stad.

Medverkande:
Dennis Wedin (M), bostad- och fastighetsborgarråd
Joakim Larsson (M), stadsbyggnadsborgarråd
Katarina Luhr (MP), miljöborgarråd
Daniel Helldén (MP), trafikborgarråd
Jonas Naddebo (C), kultur- och stadsmiljöborgarråd

Anmäl dig och skicka in frågor redan nu: https://invajo.com/l/UvHRoHGGGi

Stiftelsen The Global Village har även bjudit in Sverigedemokraterna, men de har lämnat besked att de föredrar att delta när ett fysiskt möte kan hållas längre fram. 

Print Friendly, PDF & Email