leende man med svart skägg, jacka och basker

Fredsbyggarna bjöd in Moosa Assal till Husby för att tala om konflikthantering.
– Man måste hela tiden jobba med grunden innan konflikterna blir för stora, sade han.

I helgen kom ett sextiotal unga till Fryshuset i Husby för att höra Moosa Assal föreläsa om konflikthantering. Det var ungdomar från projektet Fredsbyggarna som låg bakom föreläsningen.

Ungdomarna i Fredsbyggarna går kursen DPC, Dialogue for Peaceful Change. Moosa Assal var en av de första som gick utbildningen, när den började användas inom Fryshuset. DPC ger ökad kunskap i varför konflikter uppstår och hur man medlar i dem.

Alla i förorten ska gå DPC-utbildningen

 – Jag tycker alla i förorten ska gå DPC-utbildningen, ungdomar, föräldrar, fritidspersonal, fältare med flera, sade Moosa Assal.

Under föreläsningen ritade han upp ”isberget”, som används i i DPC. Isberget är en bild för att illustrera bakgrunden till våldsamma konflikter.

 – Under isberget ligger organiserad brottslighet, psykisk ohälsa, där ligger trasiga familjer och missbruk bland annat. Det är där man måste arbeta för att inte bara släcka bränder. Högst upp på isberget handlar det om att stoppa skjutningar, det som är polisens arbete, sade Moosa Assal.

Bland annat talade han till den unga publiken om konflikthantering på sociala medier.
– Det finns konton på nätet som startar konflikter, exempelvis mellan grupperingar och artister. Omedvetet eller medvetet hjälper människor faktiskt till genom likes, kommentarer, delningar och gör så att saker går viralt. Det är inte alla ungdomar som tänker på det.

Han var samtidigt tydlig med att det inte är ungas uppgift att lösa konflikter. Snarare handlar DPC om att få verktyg för att hantera sina egna känslor och vara positiva förebilder för andra unga.

Föräldrar vet sällan om barnen har fiender

Även ur ett föräldraperspektiv kan DPC vara hjälpsamt, enligt Moosa Assal.
– Föräldrar vet sällan om barnen har fiender, eller hur de ska agera. Om deras barn har missbruk, eller har blivit utsatta för någonting, mobbning, förnedringsrån eller liknande. Hur mycket ska man prata om det, när är det lämpligt att ta upp ämnet? Det behövs kunskap. DPC ger verktyg för dialogerna och hur man agerar. 

Föräldrar kan förebygga våld med rätt metoder, men kan inte lösa allt, menar Moosa Assal.
– Vi har en stat och polisen har ett ansvar, för det är polisen som kan gå in handgripligen och lösa mycket av det här. Men man måste också hjälpa till innan man hamnar i toppen av problemen. Det är inte polisens jobb.

Självklart att bjuda in just honom

Två av åhörarna var Sabrin och Heaven, som är med i Fredsbyggarna.
– Moosa är en förebild här i Järva, många lyssnar på honom. Han har även gått utbildningen själv. Därför var det självklart för oss att bjuda in just honom, sade Heaven.

Sabrin tycker själv att DPC-utbildningen har varit rolig och intressant.
– Vi har fått lära oss saker som är bra att ha med sig i framtiden, sade hon.

Nummer ett är att alltid ha kunskap

Moosa Assal avslutade föreläsningen med att inge hopp för Järva till de unga. Redan finns det många goda krafter i förorterna som jobbar främjande och förebyggande.

– Jag tror ungdomarna tog med sig mycket från min föreläsning. Nummer ett är att alltid ha kunskap om hur man löser konflikter. Vara mer kärleksfull, sprida glädje och harmoni, sade han.

Krista Sirviö

Projektet ”Fredsbyggarna” sker i samverkan med stadsdelen Rinkeby-Kista i ett gemensamt Idéburet offentligt Partnerskap (IOP). Tio unga från Rinkeby och tio unga från Husby träffas en gång i veckan under en termin och går utbildningen DPC. De får också använda sina kunskaper praktiskt, till exempel genom att anordna föreläsningar, som denna i Husby.

Print Friendly, PDF & Email