Mohamed Hagi Farah, före detta medborgarvärd och sedan decennier aktiv i föreningslivet, mobiliserar för att unga i Järva ska få chansen till feriejobb i sommar. Nyhetsbyrån följde med till fredagens utsättningsmöte utanför polishuset där nattvandrande föräldrar och andra aktörer träffas varje vecka. På plats var Jan Jönsson (L), socialborgarråd, som var på besök i Järva. Hagi Farah tog chansen att prata sommarjobb och bjöd in honom till nattfotbollen.

Under fredagens utsättningsmöte utanför polishuset i Rinkeby träffades i vanlig ordning olika lokala aktörer inför helgens nattvandring. De kallar sig goda krafter och innefattar en samverkan mellan bland annat lokalpolisen, fältassistenter, väktare, räddningstjänsten, nattvandrande föräldrar, medborgarvärdar och Framtid Stockholm. På plats den här gången var också Toni Mellblom, stadsdelsdirektör i Spånga-Tensta, som var värd för Jan Jönsson (L), socialborgarråd, som var på besök i Järva.

Brevet uttrycker föräldrars oro för konsekvenserna av coronapandemin.

Annons:

När Hagi Farah fick reda på att socialborgarrådet skulle närvara under utsättningsmötet tog han tillfället i akt att författa ett brev till Jan Jönsson. I brevet som han undertecknar som en representant från Järva Föräldraallians står det om en önskan till en trevlig sommar för järvaborna.

Brevet uttrycker föräldrars oro för konsekvenserna av coronapandemin. Många i Järva har drabbats hårt av covid-19, både i antal döda men också i antal som har förlorat sina jobb. Man menar att de som förlorade sina jobb gjorde det på grund av att det inte fanns anpassningsmöjligheter – det är inte jobb som man kan utföra hemifrån, då många i Järva arbetar inom städ- och servicebranschen, eller inom transportbranschen med buss och taxi.

Man menar samtidigt att ungdomarna i Järva också drabbats av samma öde. Under 2019 fick nästan en tredjedel av ungdomarna som sökt sommarjobb inte något, och i fjol kunde staden inte erbjuda sommarjobb inom äldreomsorg, omsorg om personer med funktionsvariation eller förskola. Samma sak blir det i år igen.

Järva Föräldraallians menar att eftersom området drabbats ekonomiskt av coronapandemin så ser sommaren 2021 dyster ut, då många inte kommer att få riktiga semestrar eller ha ekonomisk trygghet. Därför har de ett önskemål till socialborgarrådet om att alla ungdomar i Järva mellan 16-19 år som har sökt feriejobb ska garanteras det. Föräldrarna menar att vinsten med detta blir att ungdomarna sysselsätts, hittar mening i deras vardag, och kan bidra till familjens ekonomi.

Hjälp föräldrar att hjälpa sina barn.

Föräldrarna anser också att det går att hitta fler arbetsplatser nu när omsorgsarbeten utesluts till följd av covid-19. Bland annat föreslår de att trafikkontoret kan möjliggöra arbetstillfällen genom att låta ungdomarna jobba på parker, vid centrum och på gator med skräpplockning eller med att på olika sätt säkra tryggheten i området. De föreslår också att man kan samarbeta med kommunala bostadsbolag där ungdomarna kan få arbeta med exempelvis målning, snickeri och städning.

Ett annat förslag är att ungdomar ska erbjudas jobb som informatörer om covid-19 på olika språk. Föräldraalliansen menar att ungdomarnas flerspråkiga kompetens kan komma till användning och arbetsmöjligheter kan skapas genom samarbete med landstinget och lokala föreningar. Föräldrarna menar att i synnerhet nu när vaccinationen är på gång kan ungdomarnas insats som informatörer vara av ännu större vikt då det finns stor skepticism om vaccinet i samhället.

– Hjälp föräldrar att hjälpa sina barn, säger Hagi Farah till Jan Jönsson när vi står utanför polishuset i Rinkeby.

Under utsättningsmötet var även två andra föräldrar på plats. Khadra Mumin som arbetar som samordnare för Fryshusets projekt Barn till ensamma mammor, och Iman Elmi som arbetar på Familjehuset i Rinkeby och nattvandrar regelbundet.

– Tre veckors sommarjobb kan rädda hela sommaren, säger Iman Elmi.

Det är inte pengar som saknas utan just arbetsplatser.

Khadra Mumin instämmer:

– Sysselsättning för dessa barn är så viktigt. Nu med covid-19 när det är distansundervisning och solen börjar titta fram så hänger de på torget under skoltid. Innan sov de, men när våren kommer vill de vara ute igen. Och det här kommer ju att spegla sig i deras betyg. Om de ligger efter så kommer de återigen att hänga ute, det är en ond spiral. Därför är sysselsättning och sommarjobben en trygghet för barnen och för föräldrarna.

Jan Jönsson stod och lyssnade tyst på föräldrarnas utlägg, med undantag för några skrattanfall till följd av Hagi Farahs stundvisa skämt. Till slut fick han frågan från Nyhetsbyrån Järva om vilka förutsättningar som finns för föräldrarnas önskemål att förverkligas.

– Det är inte pengar som saknas utan just arbetsplatser. Ungdomarna kan ju inte jobba inom omsorg i år igen, därför har vi satsat på att skapa fler jobb utomhus, säger Jan Jönsson.

Hagi Farahs tanke var att efter utsättningsmötet ta Jönsson till nattfotbollen i Rinkebyhallen för att visa honom betydelsen av sysselsättning. Toni Mellblom hade dock planerat en hel kvälls nattvandring i Spånga-Tensta för socialborgarrådet, så planen gick inte i lås. Nyhetsbyrån Järva följde dock med till Rinkebyhallen för att prata med några ungdomar om både nattfotbollen och sommarjobb.

Nattfotbollen anordnas av ledare på den mobila verksamheten som tidigare drev nedstängda Ungdomens Hus. Varje fredag och lördag klockan 19-22 är ungdomar mellan 16-19 år välkomna att komma och spela fotboll, eller andra bollsporter, i Rinkeby. De yngre är välkomna att titta på. Under veckodagarna anordnas också andra aktiviteter som ungdomarna får utforma, exempelvis spelade man padel i veckan. Den mobila verksamheten har avtal fram till slutet av april men sedan är framtiden oviss.

På plats under fredagskvällen var det omkring 48 ungdomar på plats 40 minuter in i nattfotbollen. Aram Saad, ledare på plats, berättar att när det är turnering kan antalet var uppe i 50-60 personer.

För mig är det inte så viktigt att en ledare är socionom eller beteendevetare.

En av ungdomarna som var på plats i Rinkebyhallen under fredagskvällen var Jakob, 19 år. Han berättar att han är här varje helg för att spela fotboll och hänga med vänner, och att nattfotbollen betyder mycket för honom.

– Det är en plats med trygga ledare som man ser upp till och känner igen sig i. För mig är det inte så viktigt att en ledare är socionom eller beteendevetare, det som spelar roll är att den här ledaren kanske har liknande bakgrund som ungdomarna den möter.

– I slutet av dagen ska den här ledaren vara en förebild, och en förebild för mig är en person som jag kan efterlikna. Men det är inte samma sak om den personen kommer från Danderyd, vi är inte uppvuxna under samma förhållanden och har inte haft samma förutsättningar i livet.

Det hade varit bra om man fick sommarjobba på IT-företag och lära sig programmering, eller jobba inom fotbollsskola.

Jakob är en av dem som har sökt sommarjobb, men han berättar att han önskar att utbudet på jobben såg annorlunda ut.

– Jag upplever inte att det är arbetsplatser där ungdomarna kan få en ärlig chans att få jobba kvar efter sommaren. Det är inte som landstingets sommarjobb där man kan få jobb efteråt. Det hade varit bra om man fick sommarjobba på IT-företag och lära sig programmering, eller jobba inom fotbollsskola. Det är jobb som är mer av intresse för ungdomarna.

Det finns mötesplatser som restauranger och kaféer men polisen är ju där.

Ali, 19 år, var också på plats. Även han är här nästan varje fredag för att umgås med vänner och spela fotboll. Han menar att det är ett sätt för honom att pausa verkligheten.

– Det finns inte så många andra mötesplatser, säger Ali.

– Det finns mötesplatser som restauranger och kaféer men polisen är ju där, tillägger Jakob. Har du ätit klart din pizza eller druckit klart ditt kaffe så kommer polisen och ber dig sticka därifrån.

Känner ni att ni kan få umgås ostört här på nattfotbollen utan att polisen stör?

– Nej, de kommer hit också, säger Ali. De kommer hit och visar sig, de visar att de har makten.

Kommer de på ett fredligt eller på ett hotfullt sätt?

– Ett fredligt sätt skulle vara om de kom och spelade fotboll med oss. Istället kommer de hit och håller i deras bälte där vapnet hänger och kollar runt lite och försöker kartlägga ungdomarna. Och sen går de, säger Jakob.

Ali har också sökt sommarjobb. Han vill ha sysselsättning och säger att det är svårt att komma in i arbetsmarknaden, det är enklare att få sommarjobb än ett vanligt jobb.

Det är ett steg in i det vuxna livet, man känner att man har ansvar.

En nattvandrande förälder sade ikväll att tre veckors sommarjobb kan rädda hela sommaren, känner ni igen er i det?

– Hundra procent, säger båda.

– Det är ett steg in i det vuxna livet, man känner att man har ansvar. Man måste hem tidigt för att sova för att kunna vakna upp och ta sig till sitt jobb i tid, säger Ali.

Lämnar detta ett avtryck resten av sommaren?

– Resten av livet, säger Jakob.

Eleni Terzitane
Print Friendly, PDF & Email