Stockholm stad har beslutat att alla skolelever som har distansundervisning ska få gratis skollunch.
 – Det är bra, men ännu bättre hade varit om förslaget också gynnat det lokala näringslivet, säger Esme Güler på Hyresgästföreningen.

Förslaget att skolelever bör få gratis skollunch har drivits av Unga Örnar och Hyresgästföreningen. Nu har den styrande majoriteten beslutat att alla skolor i Stockholm ska undersöka hur stort behovet av skollunch är, och om behovet blivit större under perioden med distansundervisning.

Den 24 april ska samtliga skolor ha skickat in underlag och efter det ska utbildningsförvaltningen ordna de praktiska lösningarna. Ett förslag är att skoleleverna kan hämta matlådor för att ta med hem.

Annons:

– Det är bra att beslutet är fattat, men nackdelen är att byråkratiska lösningar ofta tar lång tid. När vi har tittat hur andra städer i Sverige gör, så löser de det genom appar eller kuponger som elever kan kvittera ut lunch hos lokala företagare. Men vi hoppas att Stockholm kommer att förbättra sin modell, säger David Persson från Unga Örnar.

Kerstin Gustafsson Figueroa
Print Friendly, PDF & Email