Porträtt av Anders Cardell

KRÖNIKA Miljöpartiets språkrör Märta Stenevi visar en hedervärd integritet när hon deklarerar att ”Gängkriminalitet inte är ett invandringsproblem” i en artikel i GP. En sanning som kan tyckas vara fullständigt naturlig, men inte är självklar i dagens debattklimat.

Märta fortsätter med att insiktsfullt säga att ”om vi fortsätter att prata om invandare på det sätt som ”Ulf Kristersson och hans kumpaner” gör kommer samhället slitas isär.”

Alla politiker som är något så när pålästa vet att gängkriminaliteten inte är ett problem som handlar om invandring, utan om ekonomiska och sociala livsvillkor i kombination med externa faktorer såsom internationella trender. Rekryteringsbasen till vissa typer av brottslighet har alltid haft samma socioekonomiska demografi, det vill säga deltagare och medlemmar har alltid kommit från de som levt längst ner i samhällets hierarki.

Annons:

En av de enklaste förklaringarna är att man är sist på bollen

Den gruppen är föränderlig och ser annorlunda ut idag jämfört med 20 eller 50 år sedan. Många ”blonda familjer, infödda svenskar” eller liknande epitet som används för att beskriva familjer som bott i Sverige i många generationer, har gjort en klassresa och representerar idag medelklassen. En stor del av dagens ”underklass” består istället av människor med bakgrund från andra länder.

Det finns flera orsaker till varför en betydande del av underklassen består av människor med bakgrund från andra länder, men en av de enklaste förklaringarna är att man är sist på bollen, andra grupper har haft generationer på sig att etablera sig och skapa sig en god tillvaro.

Allt fler med utländska rötter går vidare till högskolan

Trots detta visar undersökningar att ambitionerna hos många familjer med bakgrund från andra länder är höga, allt fler med utländska rötter går vidare till högskolan. Det är till och med så att ambitionerna bland många med bakgrund från andra länder, är högre än människor som saknar invandrarbakgrund.

Statistik från Universitetskanslersämbetet visar att personer med två Sverigefödda föräldrar ligger i botten när det handlar om andelen som läser vidare på högskolan.

Samtidigt med denna positiva utveckling visar forskning att det är svårare för människor med utländska rötter som inte lyckas i skolan, i jämförelse med unga som inte har utländska rötter som misslyckas i skolan.

En del av förklaringen handlar om det som kallas för ”familjers överbryggande sociala kapital”, familjens kontaktytor mot olika delar av arbetsmarknaden. Det är svårt för vissa föräldrar med bakgrund från andra länder att hjälpa sina barn om de misslyckas i skolan genom sina kontakter, eftersom föräldrarnas egna kontakter är begränsade.

Det finns stora skillnader i hur unga bemöts, baserat på deras hudfärg, etnicitet och religiösa tillhörighet

Ytterligare en orsak till varför det är svårare för unga med bakrund från andra länder att etablera sig via alternativa karriärvägar, är att det finns stora skillnader i hur unga bemöts, baserat på deras hudfärg, etnicitet och religiösa tillhörighet.

Om vi tittar på hur rekryteringsbasen till kriminella gäng och liknande brottslighet har den på sätt och vis alltid sett likadan ut. En övervägande majoritet kommer från besvärliga eller svåra sociala förhållanden, en oproportionerligt hög andel (i jämförelse med snittet) lever med psykosociala eller neuropsykiatriska svårigheter, en stor andel har inte varit framgångsrika i skolan av orsaker som ofta varit kopplade till deras sociala situation eller tidigare nämnda orsaker.

En av de stora skillnaderna mot hur det sett ut tidigare i historien, är att klyftorna mellan olika grupper ökat och samhället och arbetsmarknaden har blivit allt mer akademiserad. Detta har gjort att steget till etablering för dem som inte lyckas i skolan, har blivit mycket större.

Låt oss inte luras av SD och deras samarbetspartiers förenklade och rasistiska resonemang, det hjälper oss ingenting om vi vill förändra och utveckla samhället. Snarare är det så att dessa fördomsfulla förenklingar leder oss mot ”lösningar” som gör att samhällsutvecklingen sätts på paus.

Partier som inte är beredda att garantera människor rätten att bli behandlade lika förtjänar inte vår röst.

Anders Cardell

Print Friendly, PDF & Email