Fyra moderata landstingsråd, eller regionråd som det av någon outgrundlig anledning numer ska heta, gästade Folkets Husby på onsdagskvällen.

Det var Irene Svenonius, finans-, Kristoffer Tamsons, trafik-, Tobias Nässén, vård- och valfrihets-, och Charlotte Broberg, fastighets- och serviceråd.
Irene Svenonius inledde presentationen:
– Jag är nöjd med att vi ligger i topp när det handlar om korta väntetider i vården och har världens bästa kollektivtrafik för att lösa livspusslet, och en ekonomi i balans, sa hon.

Hon beklagade att stockholmarna måste betala skatteutjämning till de fattigare delarna av landet.

Annons:

Mötesformen ger inget utrymme för dialog eller följdfrågor

Sedan också de övriga presenterat sig var det fritt fram att fråga politikerna vad 2,3 miljoner länsinnevånare får ut av de 104 miljarderna skattekronor som vi ställer till regionens förfogande.

Mötesformen där publiken får två minuter att ställa en fråga och politikerna fyra minuter att svara ger just inget utrymme för dialog eller följdfrågor. Och svaren blir ofta att det finns problem, men vi är i alla fall bäst.

Några gånger brände det till

Några gånger brände det till, som när Galina Monsalves (S) som sitter i regionfullmäktige, frågade vad som görs för att skapa en jämlik vård i våra områden där ojämlikheten är stor. Järva har störst sjuklighet, högst dödlighet och till exempel den högsta förekomsten av karies hos småbarn.

Det svarades att hälsoläget generellt förbättrats i länet, att tillgången var god och valfriheten stor med sju stycken vårdcentraler i närområdet. Irene Svenonius nämnde Järvalyftet och sa att man flyttat hit arbetstillfällen när en servicecentral omlokaliserade till gamla Husby Träff:
– Dessvärre flyttade sedan Socialdemokraterna servicecentralen till Globen.

Tobias Nässén nämnde Rinkebyprojektet, där man aktivt söker upp småbarnsföräldrar med råd och dåd, som en lyckad satsning.

Hagi Farah frågade vad man tänkte göra åt busskaoset på Kista torg och varför ungdomarnas SL-kort bara gäller till klockan 19.
– Det är många som har läxhjälp som pågår senare, och som missar andra aktiviteter. Korten borde gälla åtminstone till kl 21, sa han.

– Kista torg är ett problem, men torget ägs av Stockholms stad, och det är skolorna som beställer ungdomarnas SL-kort, sa Kristoffer Tamsons, vill de att korten ska gälla längre, får vi räkna på det.

Svaret löd att SL-kortet är prisvärt

En fråga om hur det går ihop med klimatmål och tillgänglighet i kollektivtrafiken för de fattigaste när ett månadskort kostar nästan 1000 kronor. Svaret löd att SL-kortet är prisvärt och att kostnaden är lägst bland de nordiska huvudstäderna. Vad den ska göra som inte har de tusen kronorna fick inget svar.

Arne Johansson frågade om beredskapen för en eventuellt omfattande Coronaepidemi mot bakgrunden att Södersjukhuset en alldeles normal helg tvangs inta stabsläge och folk fick vänta timvis på akuten. I synnerhet som åtminstone vårdpersonalen hävdar att sjukvården är så ansträngd att de organiserar ett sjukvårdsuppror.

Enligt Tobias Nässén finns det beredskap med kompetenta smittläkare och man har börjat med provtagning i hemmet. Det största bekymret är bristen på skyddsutrustning för personalen. Det arbetas här och läget bedöms timme för timme.

Arne Johanssons fråga om tillgången till intensivvårdsplatser fick inget svar.

Irene Westerberg ville kunna komma i tid till högmässan i Spånga kyrka med buss 514. Den frågan skulle Kristoffer Tamsons ta med sig, sa han.

Mats Leander
Print Friendly, PDF & Email