– Det känns jättebra, och jag tackar ödmjukt för förtroendet. Folkets Husby är en så viktig mötesplats.
På senaste årsmötet blev Dilan Aksoy vald till ny ordförande i styrelsen för Folkets Husby.

Dilan Aksoy arbetar annars som regional samordnare för På Lika Villkor på Rädda Barnen. Hon är ingen nykomling i HUsby, utan satt med i styrelsen även under det gångna verksamhetsåret. 
– Folkets Husby  är viktigt, inte bara för Husby utan även nationellt. Det är ett hus som visar hur man driver öppna, trygga och boendedrivna mötesplatser.

Dilan Aksoy är ursprungligen från Tensta, men hon har länge följt utvecklingen i Husby på distans.
– Och sedan den dagen jag klev in i huset 2016 har jag känt något extra för Folkets Husby. Personalen, alla ungdomar, farbröder och mammor har alla varit omtänksamma och så välkomnande. Jag ska på bästa sätt förvalta och fortsätta utveckla huset tillsammans med styrelsen, personalen och folket här.

Annons:

Det var ett välbesökt årsmöte som enhälligt valde Dilan Aksoy till ny ordförande. 
– Jag hyser stor respekt för den historia som huset bär med sig och den kamp som lokala eldsjälar förde för att göra den här utvecklingen möjlig. Jag ser fram emot att fullgöra det här uppdraget.

Kerstin Gustafsson Figueroa
Print Friendly, PDF & Email