Bussar Tensta Allé

Arriva Sverige som ansvarar för busstrafiken i Järva på uppdrag av SL har köpts av det finska statliga järnvägsbolaget VR Group. Från och med juli 2022 kommer bussarna köras av VR Group, men varken anställda eller resenärer kommer att påverkas nämnvärt, enligt ett pressutskick. 

– Vi kommer att fortsätta trafikera samma linjer som tidigare men kunderna kommer att märka att namnet Arriva Sverige gradvis försvinner och ersätts med ett annat namn. I övrigt kommer vi att fortsätta verksamheten som tidigare och upprätthålla den höga kvalitet som kännetecknar Arriva Sverige, säger Topi Simola, direktör för VR Groups passagerartrafik.

I stort sett alla delar av lokaltrafiken har lagts ut på entreprenad

Annons:

VR Group har funnits 160 år, de har aldrig tidigare bedrivit verksamhet utanför Finland. Arriva är ett brittiskt bolag som idag är Sveriges tredje största tågoperatör och fjärde största bussoperatör med ansvar för bland annat Östgötapendeln, Pågatågen och en stor del av Stockholms busstrafik.

– VR Group är en erfaren trafikoperatör och en föregångare inom klimatsmart trafik som kan erbjuda Arriva Sverige stora tillväxtmöjligheter. Vi ser fram emot att kunna dra nytta av VR Groups expertis inom elbussdrift, säger Arriva Sveriges vd Johan Lindgren.

Fram till början av 1990-talet ansvarade SL själva för driften av Stockholms kollektivtrafik, men efter den första upphandlingen 1993 har i stort sett alla delar av lokaltrafiken lagts ut på entreprenad till olika företag.

Anna Nygård

 

Print Friendly, PDF & Email