Stockholms ”nygamla” finansborgarråd Karin Wanngård, S, var med när hyresgästföreningen firade Rinkeby 50 år i Folkets Hus. Hon fick svara på frågor från Maryan Bouraleh och Are Karim från Nyhetsbyrån Järva.

De första frågorna handlade om bostadsbristen och svårigheterna särskilt för unga att få en bostad. Idag är det är ungefär 9 års kö i bostadsförmedlingen för att få en lägenhet i Rinkeby-Kista, vilket betyder att en ungdom är ungefär 27 år innan den har chans till sitt förstahandskontrakt.

Vad gör du konkret för att bygga bostäder som folk har råd med och speciellt ungdomar?

Annons:

– Dels måste vi ha ett högt bostadsbyggande och vi behöver bygga fler hyresrätter i Stockholm, därför därför kräver vi av Svenska Bostäder, Familjebostäder och Stockholmshem att de ska leverera 3500 lägenheter under fyra år. Det finns också privata värdar som bygger och vi kommer också bygga bostadsrätter och radhus.

Karin Wanngård konstaterade att bostadsbristen inte är en ”lätt nöt att knäcka”, men hänvisade till att bostadsförmedlingen har en separat kö för ungdomar mellan 18-24 år.
– Då handlar det om ettor och tvåor i vår stad. Vi behöver statlig hjälp, vilket vi inte har längre. Det fanns ett investeringsstöd tidigare som ökade möjligheten att bygga lägenheter till rimlig hyra, men det är borttaget. Nu måste vi finansiera det själva, men det kommer vi att göra. Vi kommer att bygga fler Stockholmshus, där man pressar hyrorna i nyproduktion, men det är fortfarande alldeles för dyrt.

Idag har bostad blivit en marknad där många ser sin chans att tjäna pengar på andrahands- och tredjehandsuthyrningar där det är vanligt att det tas ut oskälig hyra.

De som oftast utnyttjas är unga, ensamstående eller andra som är desperat behov av en lägenhet. Vad gör ni för att reglera det?

– Vi hade en klok reglering, som den tidigare borgerliga regeringen tog bort, där man inte fick ta ut allt för mycket när man hyrde ut i andra hand. Vi försöker bygga ihop stadsdelarna och minska segregationen. Där ser vi en möjlighet att bostadsbyggandet ska bära sig i hela staden, och inte i enskilda projekt. Så att vi kan flytta pengar mellan stadsdelar, och Fokus Järva handlar om bostadsbyggande och även sociala insatser.

Nästa fråga handlade om den föreslagna sammanslagningen av Rinkeby-Kista och Spånga-Tensta.

Vad har det gjorts för risk- och konsekvensanalys inför det beslutet, speciellt för oss som bor i Järva. Och varför har det inte förts någon medborgardialog?

– Det enkla svaret är en fråga. Varför ska södermalms stadsdelsnämnd vara mycket starkare än Järva? Om man inte är beredd att bygga en stark stadsdelsnämnd och en stark förvaltningsorganisation i Järva, så kommer vi att misslyckas med att få ut pengar och att utveckla medborgarbudgetering. Alltså, att medborgarna själva fattar beslut om vad som ska hända i sitt närområde och hur pengarna ska användas. Så länge Järva är delat, så kommer vi inte ha den kraften.

Karin Wanngård sade att ärendet ska remitteras och ligga ute i tre månader innan beslutet fattas. Hon förespråkade inte några medborgardialoger, utan tyckte att den representativa demokratin är det som fungerar. Hon uppmanade därför medborgarna att gå med i ett politiskt parti eller skicka in synpunkter på förslaget om sammanslagning till kommunfullmäktige.

Nästa fråga handlade om de strandade hyresförhandlingarna, där de de kommunala bostadsbolagen kräver en hyreshöjning på 8.7 procent?

Tycker du att det är rimligt, när vi redan nu har höga hyror och med tanke på dagens ekonomiska läge?

– Med tanke just på dagens ekonomiska läge så har vi valt att inte höja skatten, eftersom allt fler stockholmare har en tuff privatekonomisk situation. Men det är en förhandling mellan fastighetsbolagen och hyresgästföreningen och jag är övertygad om att hyresgästföreningen kommer att göra ett väldigt bra jobb och komma ut från förhandlingarna med ett rimligare resultat.

Hur kan det komma sig att Balder, en privat hyresvärd, har gått med på en hyreshöjning på 3,25 procent, och verkar ta mer socialt ansvar än de kommunala bolagen?

– Jag anser inte att hyrorna ska sättas politiskt, det skulle vara väldigt olyckligt om det skulle komma ett annat politiskt styre. Det skulle riskera att boende i allmännyttan skulle få betala för kommande skattesänkningar. Därför är det oerhört viktigt att hyresgäströrelsen är stark. De här föreslagna nivåerna är inte rimliga, då kommer folk att gå från hus och hem. Men var det landar, det kan inte jag svara på.

En fråga handlade om de privata fastighetsägare, som till exempel Victoriahem, som har undermåligt underhåll, renoverar dåligt och sedan höjer hyrorna.

Det här samtidigt som de förra året delade ut 14,3 miljarder kronor till sina aktieägare i stället för att åtgärda de problem som finns. Vad finns för planer för att se till att stoppa den här vinstjakten?

– Det finns inga planer på att stoppa vinstutdelningen för privata fastighetsbolag, men där det finns möjlighet för allmännyttan att köpa de här fastigheterna så har vi öppnat för det. Vi tror att det vore klokt att göra det och inge ska behöva bo på det här sättet. Dels handlar det om att inte sälja ut lägenheter, inte bilda om till bostadsrätt och inte heller sälja ut till tvivelaktiga ägare. Men vill poängtera att det finns också bra privata hyresvärdar.

Som avslutning bad Are Karim och Maryan Bouraleh finansborgarådet att konkret förklara vad Fokus Järva egentligen innebär.

– Fokus Järva handlar om att ta ett helhetsgrepp om Järvas område, att hela stadens organisation kommer att ha fokus på Järva. Det ska genomsyra hela stadens verksamhet. Det betyder extra resurser till stadsdelsnämnden och fler bostäder med flera rum, vilket är ett stort behov.

Karin Wanngård sade också ”att är det någonstans där det finns mycket kraft i civilsamhället, så är det på Järva” och att allt ska göras tillsammans med civilsamhället. Med en medborgarbudget kan invånarna lokalt bestämma hur pengarna ska användas

– Det kan handla om belysning, extra tider på fotbollsplanerna, och det ska finnas en kanal in och det är stadsdelsnämnden. Målet är att Järva ska vara minst lika integrerat som alla andra stadsdelar i Stockholm. Jag är övertygad om att ni kommer att se skillnad under den här mandatperioden, sade Karin Wanngård.

Kerstin Gustafsson Figueroa

Print Friendly, PDF & Email