Sommarlovet närmar sig. Men mycket ser annorlunda ut. Även i år väntar en sommar av restriktioner och begränsade möjligheter att resa. Många föräldrar måste jobba efter ett tufft år till följd av pandemin. Ett sommarlovslöfte skulle garantera att alla barn i staden får ett meningsfullt lov – oavsett ekonomiska förutsättningar

Det har varit ett annorlunda år för alla, och det drabbar särskilt barnen när aktiviteter ställs in, och möjligheterna till att göra saker begränsas. Under sommaren måste många föräldrar jobba och då vet vi att barnen går hemma utan något tydligt sammanhang eller aktivitet att delta i. De arrangemang som finns kostar oftast mycket pengar och för familjer som lever på marginalerna finns det inget utrymme för extra utgifter. Vi tycker att det borde vara stadens prioritet att alla barn erbjuds kostnadsfri tillgång till meningsfulla fritidsaktiviteter genom sport och kultur även under lovet, istället för att vara ensamma eller ute i skadliga miljöer.

Under sommaren måste många föräldrar jobba och då vet vi att barnen går hemma

Annons:

Feministiskt initiativ föreslår därför ett sommarlovslöfte – som innebär meningsfulla aktiviteter under sommarens alla veckor. Genom riktade satsningar och resurser till stadsdelarna och idrottsförvaltningen vill vi att det organiseras kostnadsfria aktiviteter för barn och unga i alla åldrar under sommarlovet. Dessutom måste sommarkollo-verksamheterna utvecklas så att de passar fler. Dagens avgiftssystem grundar sig på fem olika inkomstklasser som avgör vad familjerna ska betala för kollot. Ändå tillhörde 60 procent av alla kollobarn den högsta inkomstklassen enligt siffror från 2015.

Att ojämlikheten är stor i Stockholm, det vet vi. I innerstaden lever 6 procent av barnen i barnfattigdom, i Rinkeby nästan 25 procent. Enligt siffror från 2018 befann sig ungefär ett av tio barn i ekonomisk utsatthet. Även om siffrorna med stor sannolikhet kommer att öka till följd av pandemin, har det funnits utmaningar kring ekonomisk utsatthet i staden alldeles för länge. Och det på bekostnad av barnen, och deras framtid. 

Alla barn förtjänar att komma tillbaka till skolan med positiva och lärorika minnen att återberätta från sommarlovet

I Delegationen för migrationsstudiers senaste rapport framkommer det att flickor med utlandsfödda föräldrar är en grupp som står utanför barn- och ungdomsidrotten. Vi i Feministiskt initiativ har alltid lyft vikten av att stadens satsningar på barns fritid måste vara jämställda. Det innebär att man måste ha riktade satsningar särskilt mot de som i dag rör sig minst. Vi vill vi se ett ökat fokus på unga tjejer i ytterstaden, hbtq-personer och personer med funktionsnedsättningar.

Möjligheten till kostnadsfria, lokala, och trygga sommaraktiviteter skulle öppna upp för fler tjejer att delta och förhoppningsvis också bidra till att de vill fortsätta idrotta även efter sommarlovet.

Ett sommarlovslöfte är ett viktigt löfte mellan staden och Stockholms alla barn. För även om en sommarlovsaktivitet inte löser alla problem –  så är det en enkel och konkret åtgärd som markerar att alla barn och unga förtjänar samma livsvillkor. Oavsett vart i staden de bor eller vad deras föräldrar har för inkomst. Alla barn förtjänar att komma tillbaka till skolan med positiva och lärorika minnen att återberätta från sommarlovet. Ett meningsfullt sommarlov på hemmaplan, nära trygga ledare, ska inte vara en kostnadsfråga. Det tycker vi borde vara en självklarhet, gör inte majoriteten i Stockholm det? 

Madeleine Kaharascho Fridh, Fi,
gruppledare i kulturnämnden

 

 

Print Friendly, PDF & Email