Vi blev lättade av beskedet att Kry inte får köpa 1177 Vårdguiden, men faran är inte över. Vänsterpartiet kräver en granskning av moderaternas och Region Stockholms relation till den multinationella vårdjätten Kry. 

Självklart ska inte 1177 Vårdguiden drivas av ett privat företag med vinstsyfte. Kry är ett nätläkarföretag som specialiserat sig på kryphål i regelverket. I höstas kritiserades Kry för att lista patienter utan deras vetskap. Många som kontaktat Kry förstod inte att de då förlorade sin plats på sin vårdcentral.

Stockholm är den enda regionen i Sverige som låter ett privat företag driva 1177 Vårdguiden

Det blågröna styret i Region Stockholm har nu tvingats backa. Det skulle inte vara tryggt att Kry, som driver vårdtjänster via nätet och dessutom har egna vårdcentraler, också fick driva 1177 Vårdguiden. Hur skulle patienter veta att de inte hänvisas till Krys egna tjänster, för att Kry vill göra vinst?

Under en period våren 2020 hade 1177 uttalade instruktioner att hänvisa till Kry, ett beslut som fattats helt utan insyn eller påverkan från de folkvalda. Dessutom hade det inte skett någon upphandlingsrunda och därför var den fria konkurrensen satt ur spel. Vänsterpartiet anmälde Region Stockholm till Konkurrensverket.

På nästa möte i Hälso- och sjukvårdsnämnden, tisdagen den 9 mars, HSN kommer Vänsterpartiet kräva att regionen tar tillbaka 1177 Vårdguiden i egen regi. Stockholm är den enda regionen i Sverige som låter ett privat företag driva 1177 Vårdguiden.

Idag drivs 1177 Vårdguiden i Stockholm av ett företag som heter Medhelp

Idag drivs 1177 Vårdguiden i Stockholm av ett företag som heter Medhelp. Medhelp har inga egna läkare eller vårdcentraler, som Kry har. Men för två år sedan avslöjades att 2,7 miljoner inspelade samtal låg ute helt oskyddade på en server, tillsammans med 57 000 svenska inringares telefonnummer. Det var Computer Sweden som avslöjade att dessa inspelade samtal och telefonnummer kunde nås av vem som helst, utan lösenord eller kryptering. För oss är det uppenbart att känsliga uppgifter från allmänhet och patienter inte ska hanteras av privata företag som främst vill sänka kostnader och öka intäkterna.

Vi kräver även en granskning av kelandet med Kry! Det som rapporterats den senaste tiden, visar att Kry gynnats av regionen, helt utan insyn för politikerna. Enligt oss är detta är bara toppen på ett isberg av förmåner. Moderaterna sitter i knät på den multinationella vårdjätten Kry.

Ta tillbaka 1177 Vårdguiden!
Granska det blågröna styrets kopplingar till Kry!

Jonas Lindberg ,
sjukvårdspolitisk talesperson Vänsterpartiet Region Stockholm
Print Friendly, PDF & Email