Drygt 70 hyresgäster i Rinkeby skrev i ett öppet brev till Familjebostäder att de vill ha tillbaka den stora tvättstugan som brann ner. ”Ni frågade inte oss vad vi tyckte, om vi behövde en tvättstuga eller sandyta för beachvolleyboll”, skrev de. Nu svarar Jonas Schneider, Familjebostäders vd, i ett brev till Nyhetsbyrån Järva.

”Hemmaplanen är tillfällig – byggplaner finns

Vi förstår att saknaden efter stortvättstugan på Rinkebystråket är stor. Även vi på Familjebostäder tycker det är sorgligt att vår stora fina tvättstuga som vi byggde 1988 förstördes i branden 2019. Den var en viktig mötesplats som dagligen samlade många människor i Rinkeby. Det är vi väldigt stolta över.

Vi vet att tvättstugan var mycket omtyckt samtidigt som det blev tydligt hur sårbart det var med en enda stor tvättstuga i området. När den brann ner försvann alla våra hyresgästers tvättmöjligheter samtidigt. Det behövs fler tvättstugor i Rinkeby snarare än bara en stor.

Hemmaplanen är en tillfällig lösning, ett sätt att använda den tomma grusplanen till något positivt i väntan på det som ska byggas på platsen permanent. Nu är platsen istället en öppen och trygg yta för fritidsaktiviteter för barn och unga – med fri insyn och ordentlig belysning kvällstid.

Så småningom kommer det att byggas nya hus på platsen. Det finns förslag på att bygga fastigheter som rymmer både nya bostäder, kontor och en större tvättstuga. Men en formell byggprocess tar tid, och det rör sig om flera år innan vi vet exakt vad som kan byggas. Under tiden finns Hemmaplanen tillgänglig för lek och sport.

Jonas Schneider, vd Familjebostäder

Jonas Schneider ger inga konkreta besked. Vad betyder ”så småningom” och hur många år är ”flera år”? Följande svar kom från från kommunikatören på Familjebostäder:

”Familjebostäder har fått ett planbesked från Stadsbyggnadskontoret. Vi väntar nu på att kunna börja med detaljplanearbetet. Under detaljplanearbetet kommer det bjudas in till samråd där boende i Rinkeby får information om projektet och möjlighet att lämna synpunkter.

Byggprocesser inom staden tar ofta lång tid, i genomsnitt 5-8 år. Eftersom vi föreslår en byggnation som är större än den tidigare kommer också dialoger med de boende i området ske. Ibland sker överklaganden, vilket gör att det ibland tar mycket lång tid. Därför ville vi använda platsen till någonting positivt för barn och unga i väntan på det som ska byggas permanent.”  

Kerstin Gustafsson Figueroa

 

Print Friendly, PDF & Email