porträtt av elisabeth svantesson

Elisabeth Svantesson, M, vill sänka bidragen till nyanlända

Debatt

Elisabeth Svantesson är moderaternas ekonomisk-politiska talesperson och hon vill sänka bidraget till nyanlända. Hon anser att det skulle bidra till en bra integration och motverka segregation. Det är en falsk bild av vad som orsakar den utbredda segregation och den systematiska diskriminering som förortsbefolkning utsätts för.

Meningen med integration är att man ska komma i i arbetslivet, men det handlar inte om assimilering utan det är en dubbelriktad väg. Ett mångkulturellt samhälle, där olika kulturer och olika samhällsgrupper möts, berikar vårt samhälle. med tanke på att Sveriges ekonomi är exportberoende land. En social och ekonomisk integration ska vara baserade på en gemensam värdegrund, delaktighet och likvärdiga levnadsvillkor.

Svantesson tycker att nyanlända har det för bra. Det är en skandal. Om förslagen går igenom skulle de samhällsekonomiska klyftorna öka och segregationen förvärras. Det verkar som om M dansar efter SD:s pipa, ett parti med nazistiska rötter.

Du vill sänka bidraget till ny anlända. En ensamstående nyanländ får 6 400 kr per månad som etableringsersättning. Kan du leva på 6400 kr per månad i dagens Sverige?

Om någon ska sänka sin inkomst är det du

Det är SD:s strategi att ställa samhällsgrupper mot varandra. Du sparkar på en grupp som redan ligger. En professionell politiker delar inte samhällsmedborgare i olika läger, det låter rasistiskt och liknar främlingsfientlig retorik. Invandrare jobbar och betalar skatt och deltar samhällsutveckling. 87 % av dem som jobbar inom transportsektorn har invandrarbakgrund, var femte läkare har utländsk bakgrund, var fjärde sjuksköterska har utländsk härkomst, 73% av undersköterskor och vårdbiträden har utländsk härkomst. 87% som jobbar som lokalvårdare har utländsk härkomst. Utan invandrare stannar Sverige. Om någon ska sänka sin inkomst är det du. Du, som trots dina höga inkomst, felaktigt har uppgett dubbelt boende i deklarationen och på sätt fått 50 000 kr mer per år.

Riksdagsförvaltningen betalade dina dubbla boende, trots att du inte bodde i Fritidshuset. Du borde sänka de här 5 0 00 kr per år 2014- 2017, samt Du har en månadslön på 68 000 kr som riksdagsledamot, plus olika arvoden från olika politiska uppdrag.

Det är beklagligt att du beskriver nyanlända som bidragsberoende och att de inte intresserar sig för att jobba. Det stämmer inte, jag har träffat många nyanlända, en del högutbildade, och de anstränger sig till sitt yttersta för att få jobb. Men alltför ofta utan resultat, på grund av den systematisk diskriminering som är djupt rotad på arbetsmarknaden. Individens namn, etnicitet, religion, kulturella bakgrund spelar avgörande roll för rekrytering, läs forskarnas rapport, ”Antisvarta rasism och diskriminering på arbetsmarknad”.

Elisabeth Svantesson, du borde arbeta för att skapa en jämlik arbetsmarknad där individens kompetens och färdigheter ska väga tyngre än hudfärg och etnicitet under rekryteringsprocessen.

Kahin Ahmed

 

Print Friendly, PDF & Email