En del kom dit direkt från arbetet, andra med fulla matkassar och barnen i släptåg. Stolarna i Rinkebyskolans aula räckte inte till. Kvinnorna kom till årets sista möte i Rinkeby-Kistas stadsdelsnämnd för att protestera mot att Kunskapshuset läggs ned.

Rinkeby-Kista har upprättat IOP, idéburet offentligt partnerskap, med flera aktörer i stadsdelen. Det är en modell som används för att stärka långsiktig verksamhet, när varken föreningsbidrag eller upphandling är lämpligt.

Nu får vi inga mer pengar och måste lägga ned

Annons:

– Alla andra aktörer i stadsdelen fick IOP i tre år, men vi fick bara för ett år. Nu får vi inga mer pengar och måste lägga ned, sade Amun Abdullahi, verksamhetschef på Kunskapshuset i Rinkeby.

Kunskapshuset och projektet Här&Nu drevs av Somaliska Mediaföreningen och Amin Abdullahi.
 – Vi har lämnat in en rapport om vår verksamhet. Förvaltningen har inte haft några synpunkter på vårt arbete, men vi får inte fortsatt förtroende. Säg till alla kvinnor här idag vart de ska gå i fortsättningen.

Nämndens ordförande, Benjamin Dousa, M, svarade att han uppskattade Kunskapshusets arbete.
 – Men det är hårdare tider nu ekonomiskt. Om vi inte vill skära ned på barnomsorg eller socialtjänst, så måste vi vända på varje krona.

Susanne, hur många jobb har dina tjänstemän ordnat?

Under året som Kunskapshuset har drivits har drygt 50 kvinnor har fått arbete, enligt Amun Abdullahi.
 – Hade det krävts 80 personer, eller 100, för att vår verksamhet skulle bedömas som motiverad? Susanne, hur många jobb har dina tjänstemän ordnat?

Stadsdelsdirektör Susanne Leinsköld bedyrade att Kunskapshuset verksamhet verkligen uppskattats och att förvaltningen ska hjälpa till att söka ekonomiskt stöd från annat håll, som till exempel Allmänna Arvsfonden.
Amun Abdullahi var inte nöjd med svaret hon fick:
 – Mammorna här kan göra skillnad. De är de enda som kan sätta stopp för kriminaliteten. Hur prioriterar ni? 
Till politikerna sade Amin Abdullahi:
 – Vi valde er. Ni sitter här på grund av oss. Ni ska leda oss, stödja oss, inte dra undan mattan för oss.

 
Kerstin Gustafsson Figueroa
Print Friendly, PDF & Email
Annons: