Ordföranden i Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd, Benjamin Dousa, M, har gått ut och kritiserat lokala tjänstemän offentligt och verkställt beslut innan de klubbats i nämnden. Är Dousas agerande förenligt med Järvabornas förväntningar om hur demokratiska processer ska genomföras?

Järvabornas historia är starkt präglad av nyckfulla beslutsprocesser med bristande inflytande, där verksamheter helt plötsligt kan läggas ner eller drastiskt ändra karaktär. (Det går bra att söka efter den utredning som gjordes kring Järvalyftet).

Personer, som ska fatta beslut om en verksamhet, får läsa i DN att verksamheten kommer upphöra

Annons:
Annons:

Men att personer, som ska vara med och fatta beslut om en verksamhets fortsatta existens, får läsa i DN att verksamheten kommer upphöra, måste ändå vara ett nytt rekord i odemokratiskt förfarande.

Att man utöver det som politiker går ut och kritiserar offentliga företrädare på ett mycket oprecist och svepande sätt där alla som finns i olika verksamheter får finna sig i att bli betraktade som medskyldiga för enskilda företrädares agerande, är helt omdömeslöst.

Ska personer med ett fläckfritt förflutet, som arbetat hela sitt yrkesliv i området, finna sig i att porträtteras som medskyldiga till eventuella fel som andra gjort?

Hur ska någon verksamhet kunna skydda sig mot detta?

Vissa händelser som ligger till grund för den bedömning man gjort är dessutom av en karaktär som ingen kan skydda skydda sig mot. ”Polisen har sett att en person som man misstänker för droginnehav har besökt en öppen verksamhet som riktar sig till unga.” Hur ska någon verksamhet kunna skydda sig mot detta? Det är något man inte ens klarar av på anstalter där man har rätt att kroppsvisitera personer.

En fråga man ställer sig är hur polisen låter en person de misstänker har droger på sig, besöka en verksamhet där andra unga finns. När man från polisen inte agerat, ska man då skuldbelägga och misstänkliggöra fritids- och verksamhetspersonalen för att den misstänkte, besökte verksamheten?

Känner man överhuvudtaget till vilken verksamhet som bedrivs på Reactor?

En annan fråga som dyker upp är om man överhuvudtaget känner till vilken verksamhet som bedrivs på Reactor. Det står i DN att planerna inför framtiden är att etablera en verksamhet där unga kan sitta och göra läxor, detta är något som redan pågår på Reactor sedan flera år tillbaka.

Förutom detta har man dessutom regelbundet arrangerat seminarier, workshops och föreläsningar med företrädare för olika universitet och andra typer av vidare utbildning. Man har arrangerat återkommande träffar där personer från området som gjort en akademisk karriär, samtalat, föreläst och erbjudit sig coacha unga. Man har arrangerat möten mellan olika företrädare för arbetsmarknaden och olika offentliga organisationer som verkat inspirerande för ungas yrkesval.

Dessutom har de haft ett samarbete med ett antal personer som besitter ett mycket stort överbryggande socialt kapital, där man framgångsrikt lyckats knyta samman unga som har ett begränsat socialt nätverk, med aktörer som är centrala i ett studie och yrkes perspektiv. 

Här har man personal som har ett stort förtroendekapital och goda relationer till flera generationer av unga från området samt deras föräldrar

Förutom det som beskrivs i ovan visar man att man antingen är okunnig eller likgiltig inför boendes behov, genom att ignorera värdet av alla de djupa sociala relationer personalen skapat till unga under alla de år verksamheten funnits.

I den offentliga debatten pratas det ofta om hur svårt det är att erövra tillit bland unga i socioekonomiskt utsatta områden. Här har man en väl fungerande verksamhet med personal som har ett stort förtroendekapital och goda relationer till flera generationer av unga från området samt deras föräldrar. Vad är man då egentligen intresserad av, vad är syftet?

Vill man driva verksamhet som endast riktar sig mot de mest skötsamma?

Är man intresserad av att kunna sätta sitt namn på ett ”nytt koncept”? Vill man driva verksamhet som endast riktar sig mot de mest skötsamma? Eller är det bara ett sätt att rensa bort människor som tack vare sin omfattande kunskap om ungas behov, kan komma att utgöra ett problem i form av att ifrågasätta ogenomtänkta och olämpliga beslut?

Anders Cardell
Ungdomens hus har varit stängt en tid, nu stängs verksamheten för gott.
Print Friendly, PDF & Email